Łukasiewicz

1

2

3

4

5

6

7

8

9Komitet Techniczny Nr 175 ds. Farb i Lakierów

Zakres tematyczny:
Farby, lakiery i produkty podobne oraz surowce do farb i lakierów (z wyłączeniem pigmentów i wypełniaczy) - terminologia, klasyfikacja, wymagania, metody badań z włączeniem badań użytkowych dla różnych dziedzin stosowania; przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i produktów podobnych.

Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS (Międzynarodowa Klasyfikacja Norm) 01.040.71;  01.040.87;  25.220.10;  25.220.20;  25.220.60;  87.020;  87.040;  87.060.01;  87.060.20;  87.060.30;  87.060.99 

Skład KT nr 175:
Członkami KT są podmioty takie jak: jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe, producenci. W skład KT wchodzą reprezentanci członków KT oraz pracownik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Przewodniczący:
mgr inż. Teresa Stareczek

Sekretarz:
mgr Genowefa Toczko
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu - Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50A
tel.: (032) 231 90 41; 231 90 42 wew. 42 faks: (0-32) 231-26-74
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powołany: 26 maja 1994, Uchwała nr: 5/94


Działalność w 2009 roku
Działalność Komitetu koncentrowała się na przygotowaniu projektów Polskich Norm (PN) wprowadzających Normy Europejskie (EN), opracowywanych przez Komitet Techniczny CEN/TC 139 "Farby i lakiery" Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN). Komitet opiniował również projekty Norm Europejskich opracowywanych w wyżej wymienionym Komitecie.

Program prac normalizacyjnych na rok 2010

 

Numer tematu
normalizacyjnego
PROJEKT


Nazwa tematu normalizacyjnego

Rok
publikacji/
ogłoszenia.


prPN-EN 13523-1

Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 1: Grubość powłoki
Coil coated metals - Test methods - Part 1: Film thickness
EN 13523-1:2009
zamiast: PN-EN 13523-1:2010 (U); 
TŁUM (ang.); 
ICS: 17.040.20; 25.220.60 

2010-12

prPN-EN 13523-27

Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 27: Odporność na wilgotny gorący okład (test kataplazmy)
Coil coated metals - Test methods - Part 27: Resistance to humid poultice (Cataplasm test)
EN 13523-27:2009
zamiast: PN-EN 13523-27:2009 (U); 
TŁUM (ang.); 
ICS: 25.220.60 

2010-07

prPN-EN 14879-6

Organiczne systemy powłokowe i wykładziny do ochrony aparatury i instalacji przemysłowych przed korozją, powodowaną przez agresywne środowiska -- Część 6: Kombinowane wykładziny z warstwami płytek i cegieł
Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media - Part 6: Combined linings with tile and brick layers
EN 14879-6:2009
zamiast: PN-EN 14879-6:2010 (U); 
TŁUM (ang.); 
ICS: 25.220.60 

2011-03

prPN-EN ISO 28199-1

Farby i lakiery -- Ocena właściwości systemów powłokowych pod kątem przydatności do procesu nakładania -- Część 1: Stosowne słownictwo i przygotowanie płytek do badań
Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating systems related to the application process - Part 1: Relevant vocabulary and preparation of test panels (ISO 28199-1:2009)
EN ISO 28199-1:2009
zamiast: PN-EN ISO 28199-1:2009 (U);                              TŁUM (ang.); 
ICS: 87.040 

2010-08

prPN-EN ISO 28199-2

Farby i lakiery -- Ocena właściwości systemów powłokowych pod kątem przydatności do procesu nakładania -- Część 2: Stabilność barwy, krycie, ponowne rozpuszczenie, absorpcja przetrysku, zwilżanie, struktura powierzchni i plamistość
Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating systems related to the application process - Part 2: Colour stability, process hiding power, re-dissolving, overspray absorption, wetting, surface texture and mottling (ISO 28199-2:2009)
EN ISO 28199-2:2009
zamiast: PN-EN ISO 28199-2:2009 (U) 
TŁUM (ang.); 
ICS: 87.040 

2010-07

prPN-EN ISO 28199-3

Farby i lakiery -- Ocena właściwości systemów powłokowych pod kątem przydatności do procesu nakładania -- Część 3: Wizualna ocena tworzenia się zacieków, pęcherzy, nakłuć igły i krycia
Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating systems related to the application process - Part 3: Visual assessment of sagging, formation of bubbles, pinholing and hiding power (ISO 28199-3:2009)
EN ISO 28199-3:2009
zamiast: PN-EN ISO 28199-3:2009 (U); 
TŁUM (ang.); 
ICS: 87.040 

2010-07

prPN-prEN 13523-10

Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 10: Odporność na promieniowanie fluorescencyjne UV i kondensację wody
Coil coated metals - Test methods - Part 10: Resistance to fluorescent UV light and water condensation
prEN 13523-10
zamiast: PN-EN 13523-10:2002; 
EU (ang.); 
ICS: 17.180.20; 25.220.60 

2011-01

prPN-prEN 13523-11

Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 11: Odporność na rozpuszczalniki (próba pocierania)
Coil coated metals - Test methods - Part 11: Resistance to solvents (rubbing test)
prEN 13523-11
zamiast: PN-EN 13523-11:2006; 
EU (ang.); 
ICS: 25.220.60 

2012-12

prPN-prEN 13523-17

Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 17: Przyczepność folii usuwalnych
Coil coated metals - Test methods - Part 17: Adhesion of strippable films
prEN 13523-17
zamiast: PN-EN 13523-17:2006; 
EU (ang.); 
ICS: 25.220.60 

2012-12

prPN-prEN 13523-19

Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 19: Modele płytek i metoda ekspozycji w warunkach atmosferycznych
Coil coated metals - Test methods - Part 19: Panel design and method of atmospheric exposure testing
prEN 13523-19
zamiast: PN-EN 13523-19:2006; 
EU (ang.); 
ICS: 25.220.60 

2012-12

prPN-prEN 13523-21

Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 21: Ocena płytek do badań eksponowanych w naturalnych warunkach atmosferycznych
Coil coated metals - Test methods - Part 21: Evaluation of outdoor exposed panels
prEN 13523-21
zamiast: PN-EN 13523-21:2005; 
EU (ang.); 
ICS: 25.220.60 

2011-01

prPN-prEN 13523-22

Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 22: Różnica barwy -- Porównywanie wizualne
Coil coated metals - Test methods - Part 22: Colour difference - Visual comparison
prEN 13523-22
zamiast: PN-EN 13523-22:2005; 
EU (ang.); 
ICS: 25.220.60 

2011-01

prPN-prEN 13523-29

Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 29: Odporność na zabrudzenia pochodzące ze środowiska (zbieranie i tworzenie pasków brudu)
Coil coated metals - Test methods - Part 29: Resistance to environmental soiling (Dirt pick-up and striping)
prEN 13523-29
EU (ang.); 
ICS: 25.220.60 

2011-01

prPN-prEN 13523-8

Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 8: Odporność na rozpyloną solankę (mgłę)
Coil coated metals - Test methods - Part 8: Resistance to salt spray (fog)
prEN 13523-8
zamiast: PN-EN 13523-8:2003; 
EU (ang.); 
ICS: 25.220.60 

2011-01

prPN-prEN 16074

Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych i wydajności farb do powlekania metodą ciągłą
Paints and varnishes - Determination of non-volatile-matter content and spreading rate of coil coatings
prEN 16074
EU (ang.); 
ICS: 87.040 

2012-12

prPN-prEN ISO 10890

Farby i lakiery -- Modelowanie szybkości uwalniania biocydów z farb przeciwporostowych za pomocą obliczeń bilansu masy
Paints and varnishes - Modelling of biocide release rate from antifouling paints by mass-balance calculation (ISO/DIS 10890:2009)
prEN ISO 10890
EU (ang.); 
ICS: 87.040 

2011-12

prPN-prEN ISO 10927

Oznaczanie masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej cząstek polimeru metodą spektrometrii masowej czasu przelotu z laserową desorpcją i jonizacją próbki wspomaganą matrycą (MALDITOF-MS)
Determination of the molecular mass and molecular mass distribution of polymer species by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDITOF-MS) (ISO/DIS 10927:2009)
prEN ISO 10927
EU (ang.); 
ICS: 71.040.50; 83.080.01 

2011-12

prPN-prEN ISO 11127-1

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 1: Pobieranie próbek
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 1: Sampling (ISO/DIS 11127-1:2009)
prEN ISO 11127-1
zamiast: PN-EN ISO 11127-1:2001; 
EU (ang.); 
ICS: 25.220.10 

2012-12

prPN-prEN ISO 11127-2

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 2: Determination of particle size distribution (ISO/DIS 11127-2:2009)
prEN ISO 11127-2
zamiast: PN-EN ISO 11127-2:2001; 
EU (ang.); 
ICS: 25.220.10 

2012-12

prPN-prEN ISO 11127-3

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 3: Oznaczanie gęstości właściwej
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 3: Determination of apparent density (ISO/DIS 11127-3:2009)
prEN ISO 11127-3
zamiast: PN-EN ISO 11127-3:2001; 
EU (ang.); 
ICS: 25.220.10 

2012-12

prPN-prEN ISO 11127-4

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 4: Ocena twardości metodą szkiełek mikroskopowych
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 4: Assessment of hardness by a glass slide test (ISO/DIS 11127-4)
prEN ISO 11127-4
zamiast: PN-EN ISO 11127-4:2001; 
EU (ang.); 
ICS: 25.220.10 

2012-12

prPN-prEN ISO 11127-5

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 5: Oznaczanie zawartości wilgoci
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 5: Determination of moisture (ISO/DIS 11127-5:2009)
prEN ISO 11127-5
zamiast: PN-EN ISO 11127-5:2001; 
EU (ang.); 
ICS: 25.220.10

2012-12

prPN-prEN ISO 11127-6

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 6: Oznaczanie zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie metodą pomiaru przewodnictwa
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 6: Determination of water-soluble contaminants by conductivity measurement (ISO/DIS 11127-6:2009)
prEN ISO 11127-6
zamiast: PN-EN ISO 11127-6:2001; 
EU (ang.); 
ICS: 25.220.10 

2012-12

prPN-prEN ISO 11127-7

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 7: Oznaczanie chlorków rozpuszczalnych w wodzie
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 7: Determination of water-soluble chlorides (ISO/DIS 11127-7:2009)
prEN ISO 11127-7
zamiast: PN-EN ISO 11127-7:2001; 
EU (ang.); 
ICS: 25.220.10 

2012-12

prPN-prEN ISO 12137-1

Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na zarysowanie -- Część 1: Metoda z zastosowaniem zaokrąglonego rylca
Paints and varnishes - Determination of scratch resistance - Part 1: Method using a curved stylus (ISO/DIS 12137-1:2009)
prEN ISO 12137-1
zamiast: PN-EN ISO 12137-1:2007; 
EU (ang.); 
ICS: 87.040 

2011-12

prPN-prEN ISO 12137-2

Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na zarysowanie -- Część 2: Metoda z zastosowaniem spiczastego rylca
Paints and varnishes - Determination of scratch resistance - Part 2: Method using a pointed stylus (ISO/DIS 12137-2:2009)
prEN ISO 12137-2
zamiast: PN-EN ISO 12137-2:2007; 
EU (ang.); 
ICS: 87.040 

2011-12

prPN-prEN ISO 1513

Farby i lakiery -- Przygotowanie próbek do badań
Paints and varnishes - Examination and preparation of test samples (ISO/FDIS 1513:2010)
prEN ISO 1513
zamiast: PN-EN ISO 1513:1999; 
EU (ang.); 
ICS: 87.040 

2011-03

prPN-prEN ISO 1518

Farby i lakiery -- Próba zarysowania
Paints and varnishes - Scratch test (ISO/DIS 1518:2009)
prEN ISO 1518
zamiast: PN-EN ISO 1518:2000; 
EU (ang.); 
ICS: 87.040 

2011-12

prPN-prEN ISO 1519

Farby i lakiery -- Próba zginania na sworzniu (sworzeń cylindryczny)
Paints and varnishes - Bend test (cylindrical mandrel) (ISO/DIS 1519:2009)
prEN ISO 1519
zamiast: PN-EN ISO 1519:2002; 
EU (ang.); 
ICS: 87.040 

2012-12

prPN-prEN ISO 16014-5

Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie średniej masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej polimerów z zastosowaniem chromatografii wykluczenia sterycznego -- Część 5: Metoda rozpraszania światła
Plastics - Determination of average molecular mass and molecular mass distribution of polymers using size-exclusion chromatography - Part 5: Light-scattering method (ISO/DIS 16014-5:2009)
prEN ISO 16014-5
EU (ang.); 
ICS: 71.040.50; 83.080.01 

2011-12

prPN-prEN ISO 2811-1

Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda piknometryczna
Paints and varnishes - Determination of density - Part 1: Pyknometer method (ISO/DIS 2811-1:2009)
prEN ISO 2811-1
zamiast: PN-EN ISO 2811-1:2002; 
EU (ang.); 
ICS: 87.040 

2012-12

prPN-prEN ISO 2811-2

Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 2: Metoda zanurzenia sondy
Paints and varnishes - Determination of density - Part 2: Immersed body (plummet) method (ISO/DIS 2811-2:2009)
prEN ISO 2811-2
zamiast: PN-EN ISO 2811-2:2002; 
EU (ang.); 
ICS: 87.040 

2012-12

prPN-prEN ISO 2811-3

Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 3: Metoda oscylacyjna
Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (ISO/DIS 2811-3:2009)
prEN ISO 2811-3
zamiast: PN-EN ISO 2811-3:2002; 
EU (ang.); 
ICS: 87.040 

2012-12

prPN-prEN ISO 2811-4

Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 4: Metoda kubka ciśnieniowego
Paints and varnishes - Determination of density - Part 4: Pressure cup method (ISO/DIS 2811-4:2009)
prEN ISO 2811-4
zamiast: PN-EN ISO 2811-4:2002; 
EU (ang.); 
ICS: 87.040 

2012-12

prPN-prEN ISO 29601

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Metody badań w celu oceny porowatości suchych powłok i wyrażanie wyników
Paints and varnishes - Corrosion protection by protective paint systems - Test methods for the assessment of porosity in a dry film and expression of the results (ISO/DIS 29601:2010)
prEN ISO 29601
EU (ang.); 
ICS: 87.040 

2012-12

prPN-prEN ISO 7783

Farby i lakiery -- Oznaczanie współczynnika przenikania pary wodnej -- Metoda szalkowa
Paints and varnishes - Determination of water-vapour transmission properties - Cup method (ISO/DIS 7783:2008)
prEN ISO 7783
zamiast: PN-EN ISO 7783-1:2001; 
EU (ang.); 
ICS: 87.040 

2011-12

prPN-prEN ISO 8503-1

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 1: Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 1: Specifications and definitions for ISO surface profile comparators for the assessment of abrasive blast-cleaned surfaces (ISO/DIS 8503-1:2008)
prEN ISO 8503-1
zamiast: PN-EN ISO 8503-1:1999; 
EU (ang.); 
ICS: 25.220.10 

2011-12

prPN-prEN ISO 8503-2

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 2: Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej -- Sposób postępowania z użyciem wzorca
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 2: Method for the grading of surface profile of abrasive blast-cleaned steel - Comparator procedure (ISO/DIS 8503-2:2008)
prEN ISO 8503-2
zamiast: PN-EN ISO 8503-2:1999; 
EU (ang.); 
ICS: 25.220.10 

2011-12

prPN-prEN ISO 8503-3

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 3: Metoda kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do określania profilu powierzchni -- Sposób postępowania z użyciem mikroskopu
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 3: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile - Focusing microscope procedure (ISO/DIS 8503-3:2008)
prEN ISO 8503-3
zamiast: PN-EN ISO 8503-3:1999; 
EU (ang.); 
ICS: 25.220.10

2011-12

prPN-prEN ISO 8503-4

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 4: Metoda kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do określania profilu powierzchni -- Sposób postępowania z użyciem przyrządu stykowego
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 4: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile - Stylus instrument procedure (ISO/DIS 8503-4:2008)
prEN ISO 8503-4
zamiast: PN-EN ISO 8503-4:1999; 
EU (ang.); 
ICS: 25.220.10 

2011-12

prPN-prEN ISO 9117-2

Farby i lakiery -- Badania schnięcia -- Część 2: Próba ciśnieniowa oznaczania zdatności do układania w stosy
Paints and varnishes - Drying tests - Part 2: Pressure test for stackability (ISO 9117-2:2010)
EN ISO 9117-2:2010
zamiast: PN-EN ISO 4622:2000; 
EU (ang.); 
ICS: 87.040 

2010-09

prPN-prEN ISO 9117-3

Farby i lakiery -- Badania schnięcia -- Część 3: Badanie schnięcia powierzchniowego z zastosowaniem kuleczek szklanych
Paints and varnishes - Drying tests - Part 3: Surface-drying test using ballotini (ISO 9117-3:2010)
EN ISO 9117-3:2010
zamiast: PN-EN ISO 1517:1999; 
EU (ang.); 
ICS: 87.040 

2010-09

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo impibsmall