Łukasiewicz

1

2

3

4

5

6

7

8

9Komitet Techniczny Nr 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych

 

Zakres tematyczny:

Zagadnienia dotyczące przetwórstwa tworzyw sztucznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, półproduktów, w tym właściwości i metod badań, materiałów porowatych, wzmocnionych i taśm samoprzylepnych

 

Skład KT nr 168:

Komitet został powołany 26 maja 1994 r. przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Uchwałą nr: 5/94. W ubiegłym roku Polski Komitet Normalizacyjny przeprowadził proces weryfikacji   składu komitetów technicznych. Aktualnie liczy 9 członków. Są to specjaliści branży, przedstawiciele producentów, jednostek naukowo-badawczych i Urząd Dozoru Technicznego.

 

Przewodniczący:

dr inż. Stefan Kubica

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników - 87-100 Toruń, ul .M. Skłodowskiej Curie 55
tel.:(0-56) 650 00 44,  faks: (0-56) 650 03 33,  

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretarz:

mgr inż. Danuta Styś

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu - Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach - 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50A
tel.:(0-32) 231 90 41 wew. 33,  faks: (0-32) 231 26 74,  

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Działalność:

W 2010 roku prace komitetu realizowane będą w oparciu i zatwierdzony przez członków komitetu plan prac normalizacyjnych, na który składa się:

 

 

      •  wdrożenie do zbioru Polskich Norm:

 

EN 438-8:2009

Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) - Część 8: Klasyfikacja i specyfikacje laminatów z wzorem

 

PN-EN 15701:2009

Tworzywa sztuczne - Osłony z tworzyw termoplastycznych stosowane jako materiał izolacyjny w sprzęcie budowlanym i urządzeniach przemysłowych -- Wymagania i metody badań

 

PN-EN ISO 14896:2009   

Tworzywa sztuczne - Surowce do poliuretanów - Oznaczanie zawartości izocyjanianu

zamiast: PN-EN ISO 14896:2003,

 

PN-EN ISO 844:2009

Sztywne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie właściwości podczas ściskania

 

PN-EN ISO 845:2009

Gumy i tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie gęstości pozornej

zasąpi: PN-EN ISO 845:2000

 

PN-EN ISO 527-5:2009    

Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu - Część 5: Warunki badań kompozytów tworzywowych wzmocnionych włóknami jednokierunkowo

zastąpi: PN-EN ISO 527-5:2000

 

PN-EN 12613:2009

Wyroby z tworzyw sztucznych ostrzegające wizualnie do kabli i rurociągów podziemnych

zastąpt: PN-EN 12613:2003

 

EN ISO 2439:2008

Elastyczne tworzywa porowate - Oznaczanie twardości (technika wciskania)

zastąpi: PN-ISO 2439:2000; PN-ISO 2439:2000/Ap1:2001

 

EN ISO 2440:1999/A1:2010

Elastyczne i sztywne tworzywa sztuczne porowate - Przyspieszone badania starzeniowe

 

      •  opiniowanie projektów Norm Europejskich:  

Do programu prac włączono również projekty norm europejskich z uwagi na konieczność ich opiniowania.

Procedura ta jest stosowana, gdyż Polski Komitet Normalizacyjny - a w jego imieniu nasz komitet - jest człon-kiem europejskich organizacji normalizacyjnych i uczestniczy w opracowywaniu Norm Europejskich na równych prawach z jednostkami normalizacyjnymi innych krajów należących do tych organizacji normalizacyjnych. Opiniowanie projektów norm jest również niezmiernie istotne, gdyż po ich zatwierdzeniu przez Europejski Komitet Normalizacyjny będą uznane przez PKN i staną się Polskimi Normami [oznaczane PN-EN tytyuł (oryg.)].

 

EN ISO 3386-1:1997/prA1

Elastyczne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie charakterystyki naprężenie-odkształcenie przy ściskaniu - Część 1: Materiały małej gęstości

 

EN ISO 3386-2:1998/prA1

Elastyczne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie charakterystyki naprężenie-odkształcenie przy ściskaniu - Część 2: Tworzywa dużej gęstości

 

prEN 13245-1

Tworzywa sztuczne - Profile z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) do stosowania w budownictwie - Część 1: Oznaczenie profili PVC-U

zamiast: PN-EN 13245-1:2007

 

prEN 13245-3

Tworzywa sztuczne - Profile z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) do stosowania w budownictwie - Część 1: Oznaczenie profili PVC-UE

 

prEN 15836-1

Tworzywa sztuczne - Membrany z plastfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-P) do basenów pływackich wykonanych w ziemi - Część 1: Membrany jednorodne o grubości nominalnej nie mniejszej niż 0,75 mm

 

prEN 15836-2

Tworzywa sztuczne - Membrany z plastfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-P) do basenów pływackich wykonanych w ziemi - Część 2: Membrany wzmocnione o grubości nominalnej nie mniejszej niż 1,5 mm

 

prEN 15860

Tworzywa sztuczne - Półprodukty z tworzyw termoplastycznych do obróbki mechanicznej -- Wymagania i metody badań

 

prEN 438-9

Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) - Część 9: Klasyfikacja i specyfikacja laminatów z alternatywnymi warstwami wewnętrznymi

 

prEN ISO 10352

Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem -- Tłoczywa i preimpregnaty -- Oznaczanie masy na jednostkę powierzchni

zamiast: PN-EN ISO 10352:2001

 

prEN ISO 10350-2

Tworzywa sztuczne - Zbieranie i przedstawianie porównywalnych danych jednopunktowych - Część 2: Tworzywa sztuczne wzmocnione długimi włóknami

zastąpi: PN-EN ISO 10350-2:2003

 

prEN ISO 7231

Elastyczne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie przepływu powietrza przy stałym spadku ciśnienia

zamiast: PN-EN ISO 7231:2000

 

 

         przeprowadzenie przeglądu aktualności norm międzynarodowych ISO i norm

          europejskich EN, zgodnie z wykazami przekazanymi komitetowi przez ISO/TC 61

          oraz CEN/TC 253 i CEN/TC 249,

 

        przeprowadzenie przeglądu aktualności postanowień Polskich Norm własnych z

         zakresu Komitetu,

 

         opiniowanie projektów norm międzynarodowych i norm europejskich oraz innych

          dokumentów normalizacyjnych,

 

         zorganizowanie 4 posiedzeń komitetu,  

 

         uzgodnienie planu prac na rok 2011 rok.

 

 

 


Działalność:

W 2009 roku prace komitetu realizowane będą w oparciu i zatwierdzony przez członków komitetu plan prac normalizacyjnych, na który składa się:

 

 

      •  wdrożenie do zbioru Polskich Norm:

 

EN 1942:2008

Taśmy samoprzylepne - Pomiar grubości

zastąpi PN-EN 1942:2005,

 

EN 13245-2:2008

Tworzywa sztuczne - Profile z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do stosowania w budownictwie - Część 2: Profile PVC-U i PVC-UE stosowane na ścianki wewnętrzne i zewnętrzne oraz do wykończenia sufitów,

 

EN 15702:2008

Tworzywa sztuczne porowate - Obliczanie liczby komórek w elastycznych i sztywnych poliuretanach,

 

EN ISO 2439:2008

Elastyczne tworzywa porowate - Oznaczanie twardości za pomocą wgłębnika

zastąpi: PN-ISO 2439:2000; PN-ISO 2439:2000/Ap1:2001,

 

EN ISO 8067:2008

Elastyczne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie

zamiast: PN-EN ISO 8067:2000,

 

EN ISO 4651:2000 /A1:2008

Gumy i tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie dynamicznych właściwości tłumiących,

 

EN ISO 1798

Elastyczne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu

zastąpi PN-EN ISO 1798:2001,

 

      •  opiniowanie projektów Norm Europejskich:  

Do programu prac włączono również projekty norm europejskich z uwagi na konieczność ich opiniowania.

Procedura ta jest stosowana, gdyż Polski Komitet Normalizacyjny - a w jego imieniu nasz komitet - jest człon-kiem europejskich organizacji normalizacyjnych i uczestniczy w opracowywaniu Norm Europejskich na równych prawach z jednostkami normalizacyjnymi innych krajów należących do tych organizacji normalizacyjnych. Opiniowanie projektów norm jest również niezmiernie istotne, gdyż po ich zatwierdzeniu przez Europejski Komitet Normalizacyjny będą uznane przez PKN i staną się Polskimi Normami [oznaczane PN-EN tytyuł (oryg.)].

 

EN ISO 2440:1999/prA1

Elastyczne i sztywne tworzywa sztuczne porowate - Przyspieszone badania starzeniowe

 

EN ISO 3386-1:1997/prA1

Elastyczne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie charakterystyki naprężenie-odkształcenie przy ściskaniu - Część 1: Materiały małej gęstości

 

EN ISO 3386-2:1998/prA1

Elastyczne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie charakterystyki naprężenie-odkształcenie przy ściskaniu - Część 2: Tworzywa dużej gęstości

 

prEN 12613

Wyroby z tworzyw sztucznych ostrzegające wizualnie do kabli i rurociągów podziemnych

zamiast: PN-EN 12613:2003

 

prEN 13245-1

Tworzywa sztuczne - Profile z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) do stosowania w budownictwie - Część 1: Oznaczenie profili PVC-U

zamiast: PN-EN 13245-1:2007

 

prEN 13245-3

Tworzywa sztuczne - Profile z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) do stosowania w budownictwie - Część 1: Oznaczenie profili PVC-UE

 

prEN 15701

Tworzywa sztuczne - Osłony z tworzyw termoplastycznych stosowane jako materiał izolacyjny w sprzęcie budowlanym i urządzeniach przemysłowych -- Wymagania i metody badań,

 

prEN 15836-1

Tworzywa sztuczne - Membrany z plastfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-P) do basenów pływackich wykonanych w ziemi - Część 1: Membrany jednorodne o grubości nominalnej nie mniejszej niż 0,75 mm

 

 

prEN 15836-2

Tworzywa sztuczne - Membrany z plastfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-P) do basenów pływackich wykonanych w ziemi - Część 2: Membrany wzmocnione o grubości nominalnej nie mniejszej niż 1,5 mm

 

prEN 15860

Tworzywa sztuczne - Półprodukty z tworzyw termoplastycznych do obróbki mechanicznej -- Wymagania i metody badań

 

prEN 438-8

Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) - Część 8: Klasyfikacja i specyfikacje laminatów z wzorem,

 

prEN 438-9

Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) - Część 9: Klasyfikacja i specyfikacja laminatów z alternatywnymi warstwami wewnętrznymi

 

prEN ISO 14896

Tworzywa sztuczne - Surowce do poliuretanów - Oznaczanie zawartości izocyjanianu

zamiast: PN-EN ISO 14896:2003,

 

prEN ISO 10350-2

Tworzywa sztuczne - Zbieranie i przedstawianie porównywalnych danych jednopunktowych - Część 2: Tworzywa sztuczne wzmocnione długimi włóknami

zastąpi: PN-EN ISO 10350-2:2003,

 

prEN ISO 7231

Elastyczne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie przepływu powietrza przy stałym spadku ciśnienia

zamiast: PN-EN ISO 7231:2000

 

prEN ISO 844

Sztywne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie właściwości podczas ściskania

 

prEN ISO 845

Gumy i tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie gęstości pozornej

zamiast: PN-EN ISO 845:2000

 

         przeprowadzenie przeglądu aktualności norm międzynarodowych ISO i norm

          europejskich EN, zgodnie z wykazami przekazanymi komitetowi przez ISO/TC 61

          oraz CEN/TC 253 i CEN/TC 249,

 

        przeprowadzenie przeglądu aktualności postanowień Polskich Norm własnych z

         zakresu Komitetu,

 

         opiniowanie projektów norm międzynarodowych i norm europejskich oraz innych

          dokumentów normalizacyjnych,

 

         zorganizowanie 4 posiedzeń komitetu,  

 

         uzgodnienie planu prac na rok 2010 rok.

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo impibsmall