Łukasiewicz

1

2

3

4

5

6

7

8

9Komitet Techniczny Nr 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych

 

 Zakres tematyczny:

Normy systemowe dotyczące wszystkich dziedzin zastosowań rur z tworzyw sztucznych jak: instalacje drenarskie, kanalizacyjne, wodociągowe, centralnego ogrzewania, gazowe i przemysłowe oraz na metody badań.

 

Skład KT nr 140:

Komitet został powołany 26 maja 1994 r. przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Uchwałą nr: 5/94. W ubiegłym roku Polski Komitet Normalizacyjny przeprowadził proces weryfikacji składu komitetów technicznych. Aktualnie liczy 16 członków. Są to specjaliści branży, przedstawiciele producentów, jednostek naukowo-badawczych i Urzędu Dozoru Technicznego.

Przewodniczący:

dr Krzysztof Bortel
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu - Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach - 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50A
tel.:(0-32) 231 21 81; faks: (0-32) 231 26 74,  

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretarz:

mgr inż. Danuta Styś
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu - Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach - 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50A
tel.:(0-32) 231 90 41 wew. 33,  faks: (0-32) 231 26 74,  

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Działalność:

W 2010 roku prace komitetu realizowane będą w oparciu o zatwierdzony przez członków komitetu plan prac normalizacyjnych, na który składa się:

 

        •  wdrożenie do zbioru Polskich Norm:

 

 

EN 1119:2009

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Połączenia rur i kształtek z tworzyw termoutwardzalnych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - Metody badania szczelności i odporności na uszkodzenie połączeń elastycznych z ograniczonym przemieszczeniem

zastąpi: PN-EN 1119:2000,

 

EN 1852-1:2009

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP) - Część 1: Specyfikacje dotyczące rur, kształtek i systemu

zastąpi: PN-EN 1852-1:1999 oraz PN-EN 1852-1:1999/A1:2004,

 

CEN/TS 15223:2008

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Potwierdzone parametry projektowe podziemnych systemów rurowych z tworzyw termoplastycznych

 

EN ISO 12162:2009

Klasyfikacja i oznaczenie materiałów z tworzyw termoplastycznych do wytwarzania rur i kształtek do zastosowań ciśnieniowych -- Ogólny współczynnik eksploatacji (projektowy)

zastąpi: PN-EN ISO 12162:1999,

 

EN ISO 13967:2009

Kształtki z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywności obwodowej

 

EN ISO 1452-1:2009

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania ogólne

zastąpi: PN-EN 1452-1:2000, PN-EN 1456-1:2003

 

EN ISO 1452-2:2009

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 2: Rury

zastąpi: PN-EN 1452-2:2000, PN-EN 1456-1:2003

 

EN ISO 1452-3:2009

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 3: Kształtki

zastąpi: PN-EN 1452-3:2000, PN-EN 1456-1:2003

 

EN ISO 1452-4 :2009

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 4: Armatura

zastąpi: PN-EN 1452-4:2000, PN-EN 1456-1:2003

 

EN ISO 1452-5 :2009

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 5: Przydatność do stosowania w systemie

zastąpi: PN-EN 1452-5:2000, PN-EN 1456-1:2003

 

EN ISO 22391-1:2009

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej - Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) - Część 1: Wymagania ogólne

 

EN ISO 22391-2:2009

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej - Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) - Część 2: Rury

 

EN ISO 22391-3:2009

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej - Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) - Część 3: Kształtki

 

EN ISO 22391-5:2009

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej - Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) - Część 5: Przydatność do stosowania w systemie

 

EN ISO 13479:2009

Rury z poliolefin do przesyłania płynów - Oznaczanie odporności na propagację pęknięć -  Metoda badania powolnego wzrostu pęknięć na rurach z karbem (próba z karbem)

zastąpi: PN-EN ISO 13479:2001

 

PN-EN 13598-2:2009/AC:2009

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią

 

EN ISO 11295:2000

Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji

 

        •  opiniowanie projektów Norm Europejskich   

Do programu prac włączono również projekty norm europejskich z uwagi na konieczność ich opiniowania.

Procedura ta jest stosowana, gdyż Polski Komitet Normalizacyjny - a w jego imieniu nasz komitet - jest członkiem europejskich organizacji normalizacyjnych i uczestniczy w opracowywaniu Norm Europejskich na równych prawach z jednostkami normalizacyjnymi innych krajów należących do tych organizacji normalizacyjnych. Opiniowanie projektów norm jest również niezmiernie istotna, gdyż po ich zatwierdzeniu przez Europejski Komitet Normalizacyjny będą uznane przez PKN i staną się Polskimi Normami [oznaczane PN-EN tytuł (oryg.)].

 

prEN (ISO WD) 15874-1

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 1: Wymagania ogólne

zastąpi: PN-EN ISO 15874-1:2005

 

prEN (ISO WD) 15874-2

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 2: Rury

zastąpi: PN-EN ISO 15874-2:2005

 

prEN (ISO WD) 15874-3

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 3: Kształtki

zastąpi: PN-EN ISO 15874-3:2005

 

prEN (ISO WD) 15874-5

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 5: Przydatność systemu do stosowania 

zastąpi: PN-EN ISO 15874-5:2005

 

EN ISO 15877-1:2009/prA1

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody -  Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) - Część 1: Wymagania ogólne

 

EN ISO 15877-2:2009/prA1 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody -  Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) - Część 2: Rury

 

EN ISO 15877-3:2009/prA1

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody -  Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) - Część 3: Kształtki

 

EN ISO 15877-5:2009/prA1

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody -  Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) - Część 5: Przydatność systemu do stosowania

 

prEN 12201-1

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania ogólne

zastąpi: PN-EN 12201-1:2004; PN-EN 13244-1:2004

 

prEN 12201-2

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) -- Część 2: Rury

zastąpi: PN-EN 12201-2:2004; PN-EN 13244-2:2004

 

prEN 12201-3

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki

zastąpi: PN-EN 12201-3:2004; PN-EN 13244-3:2004  

 

prEN 12201-5

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) - Część 5: Przydatność systemu do stosowania

zastąpi: PN-EN 12201-5:2004; PN-EN 13244-5:2004

 

prEN 15729

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) - Oznaczanie średniego i maksymalnego ścierania (metoda przechyłowa) 

 

prEN 1555-1

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania ogólne

zastąpi: PN-EN 1555-1:2004 

 

prEN 1555-2

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 2: Rury

zastąpi: PN-EN 1555-2:2004

 

prEN 1555-3

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki

zastąpi: PN-EN 1555-3:2004 

 

prEN 1555-4

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 4: Armatura

zastąpi: PN-EN 1555-4:2004

 

prEN 1555-5

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 5: Przydatność do stosowania w systemie

zastąpi: PN-EN 1555-5:2004

 

prEN 16000

Systemy przewodów rurowych -- Systemy wewnątrz konstrukcji budynków - Montaż i mocowanie elementów na stanowisku do badania oddziaływania termicznego pojedynczego płonącego przedmiotu

 

 

    •   przeprowadzenie przeglądu aktualności postanowień Polskich Norm własnych z zakresu

        Komitetu,

 

       przeprowadzenie przeglądu aktualności norm międzynarodowych ISO i norm europejskich EN

        zgodnie z wykazami przekazanymi Komitetowi przez ISO/TC 138/SC 2, 3, 5, i CEN/TC 155,

 

      opiniowanie projektów norm międzynarodowych i norm europejskich oraz innych dokumentów

        normalizacyjnych, 

 

    •   udział przedstawicieli komitetu w plenarnych posiedzeniach CEN/TC 155 oraz w spotkaniach

        grup roboczych CEN/TC 155 WG 7, CEN/TC 155 WG 8, CEN/TC 155 WG 13, CEN/TC 155

        WG 14  i CEN/TC 155 AHG 47 - odpowiednio do uzgodnionego planu prac CEN/TC 155,

 

    •   zorganizowanie 8 posiedzeń komitetu,

 

    •   dalsza współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Rur i Kształtek w realizacji zadań

        na rzecz branży,

 

    •   przygotowanie planu prac na 2011 rok.

 


Działalność:

W 2009 roku prace komitetu realizowane będą w oparciu o zatwierdzony przez członków komitetu plan prac normalizacyjnych, na który składa się:

 

    •  wdrożenie do zbioru Polskich Norm:

 

EN 13598-2:2009

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje dla studzienek włazowych i niewłazowych w obszarach obciążonych ruchem kołowym i w głęboko przykrytych instalacjach,

 

EN ISO 21003-1:2008

Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budowli - Część 1: Wymagania ogólne,

 

EN ISO 21003-2:2008

Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budowli - Część 2: Rury,

 

EN ISO 21003-3:2008

Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budowli - Część 3: Kształtki,

 

EN ISO 21003-5:2008

Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budowli - Część 5: Przydatność systemu do stosowania,

 

 

EN ISO 13968:2008

Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych -  Rury z tworzyw termoplastycznych -  Oznaczanie elastyczności obwodowej

zastąpi: PN-EN 1446:1996,

 

EN 14364:2006+ A1:2008

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) - Specyfikacje rur, kształtek i połączeń,

zastąpi: PN-EN 14364:2007,

 

EN 1796:2006+ A1:2008

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego przesyłania wody - Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP),

zastąpi: PN-EN 1796:2007,

 

EN 13476-3:2007+A1:2009

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typu B,

zastąpi: PN-EN 13476-3:2008,

 

EN 14758-1:2005+A1:2009 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen modyfikowany wypełnieniem mineralnym (PP-MD) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu,

zastąpi: PN-EN 14758-1:2008,

 

EN 1401-1:2009

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

zastąpi PN-EN 1401-1:1999,

 

EN 1119:2009

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Połączenia rur i kształtek z tworzyw termoutwardzalnych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - Metody badania szczelności i odporności na uszkodzenie połączeń elastycznych z ograniczonym przemieszczeniem

zastąpi: PN-EN 1119:2000,

 

EN 1447:2009

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - Oznaczanie wytrzymałości na długotrwałe ciśnienie wewnętrzne

zastąpi: PN-EN 1447:2001,

 

EN 1852-1:2009

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP) - Część 1: Specyfikacje dotyczące rur, kształtek i systemu

zastąpi: PN-EN 1852-1:1999 oraz PN-EN 1852-1:1999/A1:2004,

 

CEN/TS 15223:2008

Plastics piping systems - Validated design parameters of buried thermoplastics piping systems,

 

ENV 13801:2000

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Termoplastyczne tworzywa sztuczne - Zalecana praktyka instalowania,

 

ISO 12091:1995

Rury z termoplastycznych tworzyw sztucznych - Test piecowy,

 

    •  opiniowanie projektów Norm Europejskich   

Do programu prac włączono również projekty norm europejskich z uwagi na konieczność ich opiniowania.

Procedura ta jest stosowana, gdyż Polski Komitet Normalizacyjny - a w jego imieniu nasz komitet - jest członkiem europejskich organizacji normalizacyjnych i uczestniczy w opracowywaniu Norm Europejskich na równych prawach z jednostkami normalizacyjnymi innych krajów należących do tych organizacji normalizacyjnych. Opiniowanie projektów norm jest również niezmiernie istotna, gdyż po ich zatwierdzeniu przez Europejski Komitet Normalizacyjny będą uznane przez PKN i staną się Polskimi Normami [oznaczane PN-EN tytuł (oryg.)].

 

prEN ISO 15877-1

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody -  Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 1: Wymagania ogólne

zastąpi: PN-EN ISO 15877-1:2004 (U),

 

prEN ISO 15877-2 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody -  Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 2: Rury

zastąpi: PN-EN ISO 15877-2:2004 (U),

 

prEN ISO 15877-3

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody -  Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 3: Kształtki

zastąpi: PN-EN ISO 15877-3:2004 (U),

 

prEN ISO 15877-5

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody -  Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania

zastąpi: PN-EN ISO 15877-5:2004 (U),

 

prEN 15729

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) - Oznaczanie średniego i maksymalnego ścierania (metoda przechyłowa),

 

prEN ISO 11295

Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji,

 

prEN ISO 12162

Klasyfikacja i oznaczenie materiałów z tworzyw termoplastycznych do wytwarzania rur i kształtek do zastosowań ciśnieniowych -- Ogólny współczynnik eksploatacji (projektowy)

zastąpi: PN-EN ISO 12162:1999,

 

prEN ISO 13479

Rury z poliolefin do przesyłania płynów - Oznaczanie odporności na propagację pęknięć -  Metoda badania powolnego wzrostu pęknięć na rurach z karbem (próba z karbem)

zastąpi: PN-EN ISO 13479:2001,

 

prEN ISO 13967

Kształtki z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywności obwodowej,

 

prEN ISO 1452-1

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania ogólne

zastąpi: PN-EN 1452-1:2000, PN-EN 1456-1:2003,

 

prEN ISO 1452-2

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 2: Rury

zastąpi: PN-EN 1452-2:2000,

 

prEN ISO 1452-3

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 3: Kształtki

zastąpi: PN-EN 1452-3:2000,

 

prEN ISO 1452-4

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 4: Armatura

zastąpi: PN-EN 1452-4:2000,

 

prEN ISO 1452-5

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 5: Przydatność do stosowania w systemie

zastąpi: PN-EN 1452-5:2000,

 

prEN 1555-1

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania ogólne

zastąpi: PN-EN 1555-1:2004,

 

prEN 1555-2

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 2: Rury

zastąpi: PN-EN 1555-2:2004,

 

prEN 1555-3

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki

zastąpi: PN-EN 1555-3:2004,

 

prEN 1555-4

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 4: Armatura

zastąpi: PN-EN 1555-4:2004,

 

prEN 1555-5

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 5: Przydatność do stosowania w systemie

zastąpi: PN-EN 1555-5:2004,

 

prEN ISO 22391-1

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej - Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) - Część 1: Wymagania ogólne,

 

prEN ISO 22391-2

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej - Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) - Część 2: Rury,

 

prEN ISO 22391-3

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej - Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) - Część 3: Kształtki,

 

prEN ISO 22391-5

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej - Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) - Część 5: Przydatność do stosowania w systemie,

 

    •   przeprowadzenie przeglądu aktualności postanowień Polskich Norm własnych z zakresu

        Komitetu,

 

       przeprowadzenie przeglądu aktualności norm międzynarodowych ISO i norm europejskich

        EN zgodnie z wykazami przekazanymi Komitetowi przez ISO/TC 138/SC 2, 3, 5, i CEN/TC

        155,

 

     opiniowanie projektów norm międzynarodowych i norm europejskich oraz innych

        dokumentów normalizacyjnych, 

 

    •   udział przedstawicieli komitetu w plenarnych posiedzeniach CEN/TC 155 oraz w spotkaniach

        grup roboczych CEN/TC 155 WG 7, CEN/TC 155 WG 8, CEN/TC 155 WG 13, CEN/TC 155

        WG 14  i CEN/TC 155 AHG 47 - odpowiednio do uzgodnionego planu prac CEN/TC 155,

 

    •   zorganizowanie 8 posiedzeń komitetu,

 

    •   dalsza współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Rur i Kształtek w realizacji

         zadań na rzecz branży,

 

    •   przygotowanie planu prac na 2010 rok.

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo impibsmall