Łukasiewicz

1

2

3

4

5

6

7

8

9W ramach działalności normalizacyjnej Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach:

  • udziela pomocy metodycznej i merytorycznej w zakresie normalizacji,
  • udziela informacji i konsultacji normalizacyjnej zainteresowanym jednostkom,
  • opiniuje krajowe i europejskie dokumenty normalizacyjne,
  • opracowuje projekty Polskich Norm, zmiany i poprawki do PN,
  • prowadzi sekretariaty trzech Komitetów Technicznych (KT) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:


                 -KT nr 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych,
                 - KT nr 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych,
                 - KT nr 175 ds. Farb i Lakierów,


  • uczestniczy w pracach normalizacyjnych Komitetów Technicznych usytuowanych w innych instytucjach.

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo impibsmall