ZAKŁAD BADAWCZO-ANALITYCZNY

Zakład Badawczo-Analityczny od 1998 roku jest laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji Nr AB 163).

W strukturze organizacyjnej Zakładu Badawczo-Analitycznego funkcjonują dwa laboratoria:

Laboratorium Badań Wyrobów Lakierowych GFF, oferujące usługi w zakresie:

- badania właściwości ciekłych wyrobów lakierowych
- badania właściwości fizyko-mechanicznych powłok wyrobów lakierowych
- oznaczania zawartości lotnych związków organicznych (VOC) w wyrobach lakierowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r., Dz. U. Poz. 1353) metodą chromatografii gazowej i metodą różnicową
- składu jakościowego i ilościowego rozpuszczalników metodą chromatografii gazowej (GC)
- przyspieszonych badań starzeniowych powłok lakierowych i tworzyw sztucznych w aparatach z lampami fluorescencyjnymi i ksenonowymi
- badania korozyjności  powłok lakierowych i cynkowych w obojętnej mgle solnej (NSS)
- badania migracji globalnej wyrobów z tworzyw sztucznych do płynów modelowych metodą całkowitego zanurzenia
- identyfikacji tworzyw sztucznych, spoiw farb i lakierów, pigmentów i wypełniaczy, a także nieznanych substancji będących przyczyną wad w produkcie i problemów podczas przetwórstwa metodą spektrofotometrii w podczerwieni (FTIR)

 Szczegółowy zakres badań do pobrania tutaj.

Laboratorium Badań Wytrzymałościowych GFW, oferujące usługi w zakresie:

- sprawdzania zamknięcia bezpiecznego opakowania    
- badania właściwości termicznych polimerów z wykorzystaniem technik różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i termograwimetrii (TGA) 
- oznaczanie temperatury mięknienia Vicata (VTS) 
- oznaczenie temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT) 
- badanie właściwości wytrzymałościowych wyrobów z tworzyw sztucznych oraz rur, armatury i kształtek z tworzyw sztucznych
- oznaczanie masowego i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR i MVR)
- badania użytkowe urządzeń sanitarnych i armatury
- badania ciśnieniowe i  hydrauliczne systemów  przewodów rurowych
- badania odporności chemicznej wyrobów z tworzyw, w tym wzmacnianych włóknem szklanym (GRP)
- badania współczynnika pełzania rur termoplastycznych i wzmacnianych włóknem szklanym (GRP)
- badania właściwości lepkosprężystych polimerów dynamiczno-mechanicznym analizatorem termicznym (DMA)

- badania tworzyw spienionych, geomembran i geotekstylii

Kontakt:
Kierownik Laboratorium                                                             Kierownik Laboratorium

Badań Wyrobów Lakierowych                                                  Badań Wytrzymałościowych
mgr inż. Grażyna Kamińska-Bach                                            dr inż. Błażej Chmielnicki                  
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                        e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.:  +48 32 231 90 44                                                                   tel.:  +48 32 231 90 41, 42 w.31
faks: +48 32 231 26 74                                                                   faks: +48 32 231 26 74Do pobrania: 

Certyfikat

AB 163

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: