Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników jest Jednostką Certyfikującą Wyroby (JCW), akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji - Certyfikat Akredytacji nr AC 004.

JCW spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.

Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji nr AC 004, a prowadzi ją Dział Normalizacji i Certyfikacji Wyrobów w Oddziale Farb i Tworzyw w Gliwicach.

JCW posiada ściśle określoną Politykę Jakości oraz Deklarację bezstronności.

JCW jest uprawniona do certyfikacji:

 • zgodności wyrobów,
 • na znaki zgodności (znak ekologiczny "E" zastrzeżony przez Instytut IMPiB),
 • stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (system krajowy).

Certyfikacja zgodności wyrobów i na znaki zgodności prowadzona jest zgodnie z programem certyfikacji wyrobu typu 5. według PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności - Podstawy certyfikacji wyrobów i wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów i zgodnie z następującymi programami certyfikacji JCW:

Certyfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych jest prowadzona według krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (system 1.) określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966, z póź. zm.).

Zgodnie z zakresem akredytacji JCW zajmuje się certyfikacją m.in.:

 • wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym:
  • rur, rurociągów i ich elementów,
  • systemów kanalizacyjnych zewnętrznych,
  • wyrobów oksydegradowalnych z termoplastycznych tworzyw sztucznych (na znak ekologiczny "E" według Kryteriów Technicznych),
 • opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko
 • farb i lakierów (w tym na znak ekologiczny „E” według Kryteriów Technicznych).

 

Dane kontaktowe:

Kierownik Działu Normalizacji i Certyfikacji Wyrobów

mgr Genowefa Toczko 

tel. +48 32 231 90 41 do 42  wew. 42
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Formularze do pobrania (format Microsoft Word lub PDF):

icon doc page Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu (Wz-14a/22/20)

icon doc page Wniosek o zmianę statusu prawnego posiadacza certyfikatu (Wz-14b/14/20)

icon doc page Kwestionariusz producenta wnioskującego o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu (Wz-15/13/19)

icon doc page Kwestionariusz importera/dystrybutora wnioskującego o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu (Wz-16/13/19)

icon doc page Protokół pobrania próbki (Wz-18/9/19)

icon pdf page Opis systemu certyfikacji wyrobów (informator dla klientów)

 Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: