1

2

3

4

5

6

7

8

9W gliwickim Oddziale Farb i Tworzyw Instytutu IMPiB działa Jednostka Certyfikująca Wyroby (JCW), która spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji - Certyfikat Akredytacji nr AC 004.

Zadania Jednostki Certyfikującej Wyroby wypełnia Biuro Normalizacji i Certyfikacji Wyrobów.

JCW posiada ściśle określoną Politykę Jakości oraz Deklarację bezstronności.

Jednostka Certyfikująca Wyroby jest uprawniona do certyfikacji:

 • zgodności wyrobów,
 • na znaki zgodności (znak ekologiczny "E" zastrzeżony przez Instytut IMPiB),
 • stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (system krajowy).

Certyfikacja zgodności wyrobów i na znak zgodności prowadzona jest zgodnie z programem certyfikacji wyrobu typu 5. według PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności - Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów i zgodnie z następującymi programami Jednostki Certyfikującej Wyroby:

 • program certyfikacji na certyfikat zgodności (CZ),
 • program certyfikacji wyrobów na znak ekologiczny "E" (E-CERT).

Certyfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych jest prowadzona według krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (system 1.) określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966).

Zgodnie z zakresem akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji, JCW jest uprawniona do certyfikacji m.in.:

 1. wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym:
  • rur, rurociągów i ich elementów,
  • systemów kanalizacyjnych zewnętrznych,
  • wyrobów oksydegradowalnych z termoplastycznych tworzyw sztucznych (na znak ekologiczny "E" według Kryteriów Technicznych),
 2. opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko
 3. farb i lakierów (w tym na znak ekologiczny „E” według Kryteriów Technicznych).

Pełny zakres akredytacji JCW można znaleźć na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: www.pca.gov.pl lub w dokumentach do pobrania.

Dane kontaktowe:

Kierownik Biura Normalizacji i Certyfikacji Wyrobów

mgr Genowefa Toczko 

tel. +48 32 231 90 41 do 42  wew. 42
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Formularze do pobrania (format Microsoft Word lub PDF):

icon doc page Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu (Wz-14a/18/18)

icon doc page Wniosek o zmianę statusu prawnego posiadacza certyfikatu (Wz-14b/11/17)

icon doc page Kwestionariusz producenta wnioskującego o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu (Wz-15/11/16)

icon doc page Kwestionariusz importera/dystrybutora wnioskującego o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu (Wz-16/11/16)

icon doc page Protokół pobrania próbki (Wz-18/8/17)

icon pdf page Zakres akredytacji nr AC 004

icon pdf page Opis systemu certyfikacji wyrobów (informator dla klientów)

icon pdf page Program certyfikacji wyrobów na certyfikat zgodności (CZ)

icon pdf page Program certyfikacji wyrobów na znak ekologiczny "E" (E-CERT)Konferencje

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo impibsmall