szybka pozyczka

2018

dok1 2018 dok2 2018
dok3 2018 dok4 2018

Brązowy medal za zgłoszenie p.t. „Nowa generacja farb pigmentowanych cynkiem o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych”, autorzy: Małgorzata Zubielewicz, Ewa Langer, Helena Kuczyńska, Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2018 r. 20-21.06.2018 r., Katowice.

 

Dyplom za najlepszy poster pt.: „Zastosowanie pigmentów odbijających promieniowanie słoneczne do nadania tkaninom nowych cech użytkowych” autorzy: Helena Kuczyńska, zaprezentowany na IX Kongresie Technologii Chemicznej TECHEM 2018 odbywającym się w Gdańsku w dniu 03-07.09.2018 r.

 

Srebrny medal za wynalazek/nowość „ The new generation of anticorrosive zinc primers with improved protective, utility and ecological properties”, Ewa Langer, Małgorzata Zubielewicz, Helena Kuczyńska, Agnieszka Królikowska, Leszek Komorowski, Matthias Wanner, Michael Hilt, Targi International Trade Fair iEna 2018, 01-04.11.2018 r. Norymberga

 

Dyplom – nagroda specjalna dla Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników za ”The now generation of anticorrosive zinc primers with improved protective, utility and ecological properties”, Targi International Trade Fair iEna 2018, 01-04.11.2018 r. Norymberga

 

2017

dok1 2017

Dyplom za zajęcie II miejsca w konkursie na najlepszy poster na X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Techniczna MATERIAŁY WĘGLOWE I KOMPOZYTY POLIMEROWE i III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMPOZYTY-POLIMERY NAUKA-PRZEMYSŁ 2017, Ustroń-Jaszowiec, 4-7.04.2017 r. , Helena Kuczyńska, Ewa Langer

 

Srebrny medal za rozwiązanie „Innowacyjne powłoki odbijające promieniowanie słoneczne na pokrycia dachowe budynków inwentarskich” X międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2017, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice, 22-23.06.2017 r., Helena Kuczyńska, Ewa Langer, Krzysztof Bortel

 

2016

Prezentacja wynalazku pt. Sposób impregnacji tkanin syntetycznych i naturalnych w Giełdzie Wynalazków, Warszawa 24-25 marzec 2016 r. Ewa Langer, Helena Kuczyńska

 

Dyplom i statuetka "Ambasador Innowacji 2016" za  " Innowacyjna produkcja niepalnych rur GRP stosowanych w nowoczesnych bezwykopowych technikach mikrotunelowania z udziałem nanokompozytów polimerowych" - XXIII Giełda Wynalazków -Warszawa - 24-25. 03 Warszawa Centrum Kopernik Autorzy: Ewa Kicko-Walczak, Grażyna Rymarz, Izabela Gajlewicz ( IMPiB ) oraz R. Strużyński, Ł. Rajzman (HOBAS Sp. z o.o)

 

Brązowy medal za wynalazek pt.. "Termoplastyczna farba do zdobienia szkła", twórcy: Helena Kuczyńska, Ewa Langer, Gabriela Mann, Krzysztof Bortel na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016 w Katowicach.

 

Srebrny medal za wynalazek pt. "Sposób modyfikacji estrów kwasów tłuszczowych i gliceryny" twórcy: Ewa Langer, Marta Lenartowicz-Klik, Krzysztof Bortel, Małgorzata Sosnowska, Kornelia Wyka na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016 w Katowicach

 

Złoty medal „Innowacyjna produkcja niepalnych rur z udziałem nanokompozytów polimerowych, stosowanych w nowoczesnych bezwykopowych technikach mikrotunelowania” twórcy: Ewa Kicko-Walczak, Grażyna Rymarz, Izabela Gajlewicz, R. Strużyński, Ł. Rajzman na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016 w Katowicach

 

2015

dok1 2015

H. Kuczyńska, E. Kamińska-Tarnawska, E. Langer, K. Bortel, A. Woźniczka, G. Mann „Sposób impregnacji tkanin naturalnych i syntetycznych”, Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015, Kraków, 25-26 czerwca 2015 - złoty medal

 

E. Kicko-Walczak, G. Rymarz, J. Gajlewicz (IMPiB) oraz R. Strużyński, Ł. Rajzman (HOBAS Sp.z o.o) "Innowacyjna produkcja systemów niepalnych rur GRP stosowanych w nowoczesnych bezwykopowych technikach mikrotunelowania z udziałem nanokompozytów polimerowych", 64 Targi Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii Brussels Innova 2015, 19-21.11.2015 Bruksela. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników wraz z międzynarodową firmą HOBAS Sp.z o.o został laureatem Złotego Medalu z wyróżnieniem oraz otrzymał wyróżnienie delegacji francuskiej za w/w wynalazek

 

Złoty medal na Targach „The world exhibition on inventions, research and New Technologies” INNOVA za wynalazek pt. Metoda impregnacji tkanin syntetycznych i naturalnych, autorzy: Helena Kuczyńska, Ewa Langer, Elżbieta Kamińska-Tarnawska, Krzysztof Bortel, Agnieszka Woźniczka, Gabriela Mann, Bruksela 19-21 listopad 2015 r.

 

2014

Ewa Kicko-Walczak, Maria Rajkiewicz, Grażyna Rymarz, Barbara Cichy, Marta Stechman ”Innowacyjne niepalne nanokompozyty polimerowe do zastosowań ekologicznych”; statuetka Ministerstwa Gospodarki oraz złoty medal na XXI Giełdzie Wynalazków pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 11-12 luty 2014 r., Warszawa

 

Ewa Kicko-Walczak, Grażyna Rymarz, Innowacyjne niepalne nanokompozyty poliestrowe do produkcji ekologicznych w systemie CC-GRP ZŁOTY MEDAL INPEX 2014 na 29 Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Innowacji INPEX, 06.2014 Pittsburghu USA Special Award for Contribution to Innovation, Bułgaria

 

Ewa Kicko-Walczak, Grażyna Rymarz, Barbara Cichy i Marta Stechman Innowacyjne niepalne nanokompozyty poliestrowe do ekologicznych produkcji w systemie CC-GRP SREBRNY MEDAL 113 MIĘDZYNARODOWE TARGI WYNALAZCZOŚCI CONCOURS LÉPINE 2014, 30.04. - 11.05. 2014, Paryż

 

Ewa Kicko-Walczak, Grażyna Rymarz and Barbara Cichy, Marta Stechman): Innowacyjne niepalne nanokompozyty poliestrowe do ekologicznych produkcji w systemie CC-GRP  ZŁOTY MEDAL. VI Europejskie Targi Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT, 22-24.05.2014 Iasi, Rumunia

 

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: