1951 r - utworzenie w Gliwicach Centralnego Laboratorium Badawczego Farb i Lakierów

1953 r - przekształcenie Laboratorium Badawczego Farb i Lakierów w Instytut Farb i Lakierów. Instytut ten przechodził w ciągu swojego istnienia szereg zmian organizacyjnych, między innymi połączenie z Biurem Projektów „Prolak" w jednostkę badawczo-projektową

1976 r. - utworzenie Instytutu Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach (IPTiF), przez połączenie Instytutu Farb i Lakierów z istniejącym od 1971 roku Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych zgodnie z zarządzeniem nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1976 r. (M.P. Nr 41, poz. 180)

12 czerwca 2002 r - Zarządzenie Ministra Gospodarki o likwidacji Jednostki o nazwie Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb z dniem 01 lipca 2002 roku

01 lipca 2002 - 31 października 2002 r. - okres działalności operatywnej IPTiF w likwidacji

04.11.2002 - utworzenie Oddziału Zamiejscowego Farb i Tworzyw w Gliwicach, który przejmuje pełny zakres działalności merytorycznej likwidowanej Jednostki

 

2011 r - gliwicki Instytut obchodzi hucznie 60 rocznicę powstania

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: