Sikora Janusz W. - Głowice wytłaczarskie. Wiadomości ogólne
Stepczyńska Magdalena, Żenkiewicz Marian - Praktyczne aspekty modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów polimerowych metodą wyładowań koronowych
Sikora Janusz W. - Budowa głowic wytłaczarskich do rur
Moraczewski Krzysztof, Żenkiewicz Marian - Wybrane aspekty metalizowania tworzyw polimerowych
Gibas Edyta, Rymarz Grażyna - Termoplastyczne polimery oksy-biodegradowalne
Jachowicz Tomasz - Wybrane zagadnienia niezawodności obiektów technicznych
Piekarska Elżbieta - Wybrane zagadnienie barwienia tworzyw
Chmielnicki Błażej - Wybrane aspekty starzenia wzmocnionych poliamidami
Sikora Janusz W. - Budowa głowic wytłaczarskich do folii i płyt
Kamińska-Bach Grażyna - Oznaczanie zawartości emitowanych związków
Łubkowski Dariusz - Badania wytrzymałości na odrywanie połączeń: klejowych tworzywo polimerowe/metal
Krasoń Jerzy - Trójwarstwowe rury z PE-HD do przesyłania wody
Żenkiewicz Marian, Richert Józef - Synteza, właściwości i zastosowanie
Sikora Janusz W. - Budowa głowic wytłaczarskich do wytworów
Stasiek Andrzej, Łubkowski Dariusz, Szach Aneta - Metody sieciowania rur
Wróbel Gabriel, Rojel Maciej, Szymiczek Małgorzta - Algorytm doboru
Chmielnicki Błażej, Rymarz Grażyna, Żak Teresa - Wybrane aspekty
Sikora Janusz W. - Budowa głowic wytłaczarskich do kształtowników
Baranowski Włodzimierz - Wybrane właściwości rur z PE-HD po zamknięciu przekroju przez zaciskanie podczas konserwacji lub naprawy rurociągu  

spis 2009

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: