Spis treści Nr 1 Styczeń – Luty 2018
Autor Tytuł Strona
Zbigniew Bartczak Determination of the effective molecular network density in amorphous phase of polyethylene from residual stress 5
Radosław Bielawski, Paweł Piskur Degradation of fiber reinforced polymers (frp) in the aspect of mechanical connections 17
Marta Chylińska, Krystian Trojanowski, Andrzej Podgórski, Piotr Niemcewicz Methods of polystyrene waste recycling and potential options for its reuse 27
Jan Kosmol, Krzysztof Lis, Paweł Całka Experimental verification of polymer concrete frames 39
Marcin Pasich, Norbert Henzel, Marek Matlengiewicz Analiza mikrostrukturalna dwóch poli(akrylanów propylu): poli(akrylanu n-propylu) i poli(akrylanu izopropylu), na podstawie sygnału węgla karbonylowego w widmach 13C NMR 56
Tomasz Piłat, Grzegorz Grzeczka, Adam Polak Practical aspects of the possibility of using lithium - polymer cells on submarines 64
Andrzej S. Swinarew, Marta Łężniak, Jadwiga Gabor, Tomasz Flak, Klaudia Kubik, Hubert Okła, Anna Bielicka, Anna Kwaśniewska, Antonio Guia, Beata Swinarew Star-shaped poly(propylene oxide) as an x-ray sensitive material 69
Streszczenie PT 1/18 PDF
Spis treści Nr 2 Marzec – Kwiecień 2018
Autor Tytuł Strona
Radosław Bielawskia, Paweł Piskur Degradacje mechaniczne kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem ciągłym w aspekcie ich połączeń nitonakrętkowych  105
Błażej Chmielnicki, Sebastian Jurczyk Rola bezpiecznych zamknięć opakowań w zapobieganiu przypadkowym zatruciom dzieci  115
Adam Musiał Porównanie właściwości użytkowych poliestrowych i wełnianych materiałów mundurowych  131
Anna Rudawska, Izabela Miturska Wpływ operacji odtłuszczania i obróbki mechanicznej na wytrzymałość połączeń klejowych 138
Piotr Szymak, Rafał Januszko Wykorzystanie ogniwa paliwowego z membraną polimerową do zasilania pojazdu nawodnego  147
Streszczenie PT 2/18 PDF
Spis treści Nr 3 Maj – Czerwiec 2018
Patrycja Bazan, Stanisław Kuciel Ocena możliwości wytworzenia i uzyskania nowych efektów wizualnych kompozytów na osnowie poliacetalu (POM) modyfikowanych włóknami i cząstkami naturalnymi  
Oksana Fedenko, Olga Sverdlikovs’ka, Mykhailo Burmistr Perspective polyionens with special properties  
Honorata Mąka, Ryszard Pilawka Wpływ czasu przechowywania na proces sieciowania materiałów A.S.SET Powder  
Paulina Mayer Badania przyczepności powłok polimerowych absorbujących promieniowanie elektromagnetyczne  
Ewa Olewnik -Kruszkowska, Iwona Tarach, Ewelina Chrzanowska Wpływ kompatybilizatora na wybrane właściwości mechaniczne i termiczne polietylenu z dodatkiem montmorylonitu modyfikowanego kationem N-tetradecylochinoliniowym  
Martyna Roszowska, Joanna Masiewicz, Marcin Kostrzewa, Jowita Szymańska Właściwości wytrzymałościowe żywicy epoksydowej zmodyfikowanej termoplastami  
Sebastian Sławski, Małgorzata Szymiczek , Błażej Chmielnicki Odporność na przebicie kompozytów epoksydowo-węglowych poddanych starzeniu w warunkach szoków termicznych  
Streszczenie PT 3/18 PDF

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: