Spis treści Nr 1 Styczeń – Luty 2013

Autor

Tytuł

Strona

Krzysztof Dragan, Michał Stefaniuk, Andrzej Czulak, Jarosław Bieniaś, Michał Dziendzikowski, Andrzej Lesik, Maik Gude, Werner Hufenbach

Automated data analysis based on signal processing for two dimensional NDI data of the composite structures (Automatyczna analiza danych z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazu (NDI) struktury kompozytu)

4

Jacek W. Kaczmar, Anna G. Dmitruk

Analiza techniczna i ekonomiczna wytwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych i ze stali

9

Mateusz Kozioł, Werner Hufenbach, Andrzej Czulak, Agnieszka Maładachowska

Ocena aplikacji płyt z laminatów na bazie wyplatanych preform z włókien szklanych wytwarzanych metodą RTM

16

Krzysztof Lis, Jan Kosmol

Application of thermovision techniques in temperature identification during the drilling process (Zastosowanie metod termowizyjnych do identyfikacji temperatury w procesie wiercenia)

23

Katarzyna Nowicka, Henryk Figiel, Waldemar Tokarz, Elżbieta Sołtysiak, Marta Błażewicz

Nanokompozyty magnetyczne dla zastosowań medycznych

27

Izabela Osica, Karol Szlęzak, Tymoteusz Kapłan, Mariusz Cierech, Kamila Wróbel, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Janusz J. Bucki, Wojciech Świeszkowski

Badanie porowatości i nasiąkliwości wybranych tworzyw akrylowych stosowanych w protetyce stomatologicznej w wykonawstwie płyt protez

32

Andrzej Pusz, Małgorzata Szymiczek

Ocena wpływu wybranych parametrów procesu wtryskiwania próbek z poliamidu na pneumatycznej wtryskarce tłokowej na własności wytrzymałościowe

37

Maciej Rojek, Gabriel Wróbel

Wpływ stopnia filtracji na własności wytrzymałościowe trójwarstwowej folii z PET

41

Józef Stabik, Monika Chomiak

Struktura gradientowego kompozytu epoksydowego z napełniaczem węglowym

46

Z.A. Stoisko, T.O. Stefanovych

Modelling of abrasive blasting technological modes for curvilinear surfaces of machine parts

54

Łukasz Wierzbicki

Defektoskopia ultradźwiękowa polietylenu

58

Gabriel Wróbel

Problemy cięcia materiałów polimerowych na ploterach tnących

63

Zbigniew Bartczak, Andrzej Gałęski, Marek Kowalczuk

Morfologia I właściwości mieszanin poliaktydu z amorficznym poli(hydroksymaślanem)

68

Joanna Bartusik, Zbigniew Bartczak

Krystalizacja foli HDPE/CaCO3 indukowana ścinaniem

70

Jerzy Morawiec, Mirosław Pluta, Ewa Piórkowska, Andrzej Gałęski

Termoformowalne folie na opakowania z PLA modyfikowanego kopolimerami blokowymi glikolów etylenowego i propylenowego

72

Adam Natowski, Jakub Wawrzyniak

Wybrane właściwości i struktura PA6 z dodatkiem glinokrzemianu

74

 

Numer 1/13 PDF

Spis treści Nr 2 Marzec – Kwiecień 2013

Autor

Tytuł

Strona

Elżbieta Bociąga, Monika Kula, Mariola Wojciechowska

Charakterystyki odkształceniowo-naprężeniowe wyprasek wtryskowych z kompozytu poliacetalu z włóknem szklanym

88

Adam Gniatowski, Mateusz Chyra, Włodzimierz Baranowski

Analiza zmian właściwości termicznych i struktury rur z polietylenu po procesie starzenia

97

Mariola Bodzek-Kochel, Barbara Bunikowska, Barbara Sołtysik, Małgorzata Adamek

Hydroliza zasadowa źródłem odzysku poli(tereftalanu etylenu)

103

Andrzej Stasiek, Aneta Raszkowska-Kaczor

Wpływ zawartości środka porującego na właściwości wytworów porowatych chemicznie sieciowanych na bazie polietylenu

109

Katarzyna Mazik, Przemysław Postawa, Mariola Wojciechowska

Badanie wpływu wybranych substancji chemicznych na odporność tworzyw polimerowych. Cz. 1, Przygotowanie próbek, badania elastooptyczne

115

 

Numer 2/13 PDF

Spis treści Nr 3 Maj – Czerwiec

Autor

Tytuł

Strona

Jacek Andrzejewski, Tomasz Sterzyński, Danuta Chmielewska, Mateusz Barczewski

Wpływ hepta(izobutylo)(winylo)silseskwioksanu na właściwości przetwórcze polietylenu

135

Mateusz Barczewski, Monika Dobrzyńska-Mizera, Jacek Andrzejewski, Danuta Chmielewska

Ocena właściwości włókien orientowanych wykonanych z nukleowanego izotaktycznego polipropylenu modyfikowanego silseskwioksanami

139

Elżbieta Bociąg, Monika Kula, Jakub Wawrzyniak

Wpływ częstotliwości obciążeń zmęczeniowych na właściwości mechaniczne, barwę i połysk wyprasek wtryskowych z poliamidu 6.10

144

Elżbieta Bociąg, Damian Szymański

Wpływ warunków wtryskiwania na właściwości mechaniczne oraz użytkowe wyprasek z obszarem łączenia strumieni tworzywa

150

Karol Bula, Dawid Kucharski

Analiza odkształceń wyprasek wtryskowych wytwarzanych w warunkach asymetrii temperatury formy

155

Danuta Chmielewska, Andrzejewski, Mateusz Barczewski, Tomasz Sterzyński

Wpływ silseskwioksanów na palność i właściwości mechaniczne kompozytów epoksydowych

162

Katarzyna Cisoń, Stanisław Kucel

Wpływ starzenia termicznego na właściwości pojemników rozdmuchiwanych wytwarzanych z PE-HD

167

Dorota Czarnecka-Komorowska, Tomasz Sterzyński

Nanokompozyty POM/POSS : struktura i właściwości termiczne

171

Adam Gnatowski, Dariusz Kwiatkowski, Dominik Grzesiczak

Analiza zmian właściwości termomechanicznych i struktury poliacetalu modyfikowanego piaskiem kwarcowym

176

Paulina Jakubowska, Arkadiusz Kloziński

Wpływ technik homogenizacji na właściwości folii papieropodobnych

182

Krystyna Kelar, Kinga Mencel

Wpływ haloizytowych nanorurek, antypirenu i elastomeru na strukturę, palność i właściwości mechaniczne poliamidu 6

187

Tomasz Klepka, Bronisław Samujło

Analiza rozkładu temperatury powierzchni wytłoczyny w obszarze pomiędzy głowicą a kalibratorem

191

Arkadiusz Kloziński, Paulina Jakubowska

Ocena zgrzewalności polipropylenowych folii orientowanych

195

Monika Knitter, Kinga Gintow

Wpływ modyfikacji na odporność cieplną i ogniową kompozytów PET/PPS/BT

201

Monika Knitter, Agnieszka Olejak

Wpływ warunków produkcji na właściwości sznurka rolniczego

205

Robert Komornicki, Regina Jeziórska, Agnieszka Abramowicz, Zbigniew Wielgosz

Recykling odpadów wykładzin samochodowych

208

Krzysztof Lewandowski, Jolanta Tomaszewska, Stanisław Zajchowski, Jacek Mirowski

Ocena właściwości przetwórczych i mechanicznych kompozytów PVC/mączka drzewna/nanokrzemionka przetwarzanych metodą wytłaczania

213

Katarzyna Majchrzycka, Agnieszka Brochocka

Modyfikacja biodegradowalnych włóknin filtracyjnych środkiem biobójczym

217

Monika Margol, Dariusz Kwiatkowski, Monika Kula

Analiza wpływ ognia na palność wybranych gatunków foli PET

223

Monika Margol, Dariusz Kwiatkowski, Monika Kula

Wpływ termicznego skurczu liniowego na właściwości wytrzymałościowe tasiemki polipropylenowej przeznaczonej na tkaniny kontenerowe okrągłotkane

227

Kinga Mencel, Krystyna Kelar, Tomasz Sterzyński

Analiza wybranych właściwości kompozytów anionowych PA6/POSS

231

Jacek Nabiałek

Weryfikacja doświadczalna modelowania wybranych zjawisk występujących w procesie wtryskiwania tworzyw termoplastycznych

235

Jolanta Olejniczak, Krystyna Kelar

Badania DMTA kompozytów poliamid 6/haloizytowe nanorurki

239

Ewa Olewnik

Odpady z tworzyw poliestrowo-szklanych jako napełniacze polietylenu

242

Paulina Owcarz

Biodegradowalne kompozyty hybrydowe na implanty medyczne

247

Maciej Studziński, Regina Jeziórska, Maria Zielecka

Wpływ nanokrzemionki sferycznej oraz kompatybilizatora na strukturę i dynamiczne właściwości mechaniczne poliolefin

251

Marek Szostak, Michał Grzesiak

Energochłonność i powtarzalność produkcji wyprasek z wykorzystaniem wtryskarek elektrycznych i hydraulicznych

257

Zenon Tartakowski, Aneta Jarlaczyńska

Materiały izolacyjne z recyklatów XPVC

262

Zenon Tartakowski, Justyna Lewandowska, Mateusz Kosyl

Wpływ dodatku porującego na właściwości izolacyjne materiałów z odpadów tetra paku

266

Zenon Tartakowski, Justyna Lewandowska, Mateusz Kosyl

Zużycie ścierne kompozytów polimerowych na osnowie polipropylenu z napełniaczem grafitowym

270

Jolanta Tomaszewska, Katarzyna Skórczewska, Tomasz Sterzyński, Anna Ziółkowska

Modyfikacja właściwości przetwórczych i użytkowych poli(chlorku winylu) oligomerycznymi silseskwioksanami

274

Monika Trojanowska-Tomczak, Ryszard Steller

Wybrane właściwości modyfikowanych kompozytów PVC - niskotopliwy stop metali

278

Petra Vanova, Ivan Hudec, Alena Knazeova

Influence of corn starch on properties of rubber compounds

283

Irena Vukovic-Kwiatkowska, Halina Kaczmarek

Ocena odporności kompozytów z poli(kwasu mlekowego) i poliakrylanów na symulowane światło słoneczne

286

Rafał Zawilski, Marek Szostak

Systemy wytwarzania wyrobów wtryskowych w technologii dynamicznych zmian temperatury formy

292

 

Numer 3/13 PDF

Spis treści Nr 4 Lipiec – Sierpień

Autor

Tytuł

Strona

Anita Białkowska, Mohamed Bakar, Marta Lenartowicz

Poliuretany kondensacyjne z odcieków glicerynowych powstałych przy produkcji biodiesla jako modyfikatory nanokompozytów epoksydowych

304

Elżbieta Bociąga, Paweł Palutkiewicz

Wtryskiwanie mikroporujące

309

Elżbieta Bociąga, Damian Szymański

Charakterystyka wyprasek wytwarzanych w różnych warunkach wtryskiwania kaskadowego

318

Anna Brzozowska-Sanuch, Stanisław Rabej, Marek Maślanka, Marian Suchoń

Wpływ regranulatu na wybrane właściwości fizykochemiczne w mieszaninie poliamidu 6 wzmocnionego włóknem szklanym

325

Leszek A. Dobrzański, Rafał Honysz

Wirtualne symulacje rzeczywistego sprzętu badawczego jako przykład zastosowania wirtualnej rzeczywistości w inżynierii materiałowej

331

Ryszard Gąsiorowski, Szymon Rojewski, Dorota Wesołek, Hieronim Maciejewski, Krzysztof Bujnowicz

Wpływ modyfikacji napełniacza lignocelulozowego związkami krzemu na palność i adhezję z polimerową matrycą kompozytu

336

Weronika Geparda, Dorota Wesołek, Szymon Rojewski

Flammability properties of textiles coated with nanocomposites

340

Adam Gnatowski, Dominik Grzesiczak, Mateusz Chyra, Patryk Jagusiak

Właściwości użytkowe i struktura poliacetalu z dodatkiem piasku kwarcowego po procesie wygrzewania

344

Ewa Juskowiak, Agnieszka Małdachowska, Maciej Panek

Emisja akustyczna kompozytowych płyt przekładkowych podczas trójpunktowego zginania

351

Marcin Kostrzewa, Mohamed Bakar, Zbigniew Pawalec, Jowita Szymańska

Właściwości mechaniczne i triboelektryczne nanokompozytów na bazie żywicy epoksydowej zmodyfikowanej glinokrzemianami warstwowymi

355

Danuta Kotnarowska, Michał Przerwa

Własności powłok epoksydowych starzonych w naturalnych warunkach klimatycznych

360

Wojciech Kucharczyk, Paweł Przybyłek, Tadeusz A. Opara

Kompozyty polimerowe jako osłony cieplne rejestratorów lotniczych

365

Izabela Liszka, Mirosław Bocian, Janusz Kurowski

Analiza modalna skrzypiec kompozytowych z mechanizmem regulowanej duszy

370

Rafał Malinowski, Sebastian Richert

Kompozyty polilaktydowe z włóknami szklanymi

374

Marcin Nabrdalik, Michał Sobociński

Wytrzymałość kontaktowa elementów polietylenowych endoprotez stawu biodrowego i kolanowego

379

A. J. Nowak, L. A. Dobrzański, R. Rybczyński, R. Mech

Zastosowanie metody elementów skończonych do modelowania wewnątrzustrojowej protezy przełyku

384

Paweł Palutkiewicz, Adam Gnatowski, Justyna Policińska

Badanie wybranych właściwości i struktury transparentnego ABS z dodatkiem poroforu i piasku kwarcowego

390

Ryszard Pilawka, Krzysztof Gorący

Nowe materiały na prepregi przechowywane w temperaturze pokojowej

395

Ryszard Pilawka, Honorata Mąka, Krzysztof Gorący, Adam Szulkowski, Maciej Dziaduś

Wpływ zawartości 1-butyloimidazolu na proces sieciowania kompozycji epoksydowych

397

Kazimierz Piszczek, Krzysztof Lewandowski, Katarzyna Skórczewska, Weronika Dzikowska, Jacek Mirowski

Ocena wybranych właściwości kompozytów polietylenowych z włóknem bazaltowym

400

Katarzyna Skórczewska, Krzysztof Lewandowski, Jolanta Tomaszewska, Kazimierz Piszczek, Weronika Dzikowska

Określenie właściwości termicznych kompozytów polietylenowych z rozdrobnionym włóknem bazaltowym

403

Stanisław Wesołowski, Małgorzata Szymiczek

Ocena wpływu dodatku przemiału na palność pianek poliuretanowych

406

Aleksandra Węglowska, Adam Pietras

Wpływ podgrzewania wstępnego na jakość złączy zgrzewanych wibracyjnie wykonanych z poliamidu PA66 wzmacnianego włóknem szklanym

410

Łukasz Wierzbicki

Wpływ stopu Lipowitz’a na oporność elektryczną żywicy epoksydowej

414

Mariola Wojciechowska, Dariusz Kwiatkowski

Wpływ napełniacza włóknistego na właściwości termomechaniczne wyprasek wtryskowych z kompozytu poliacetalu

418

Mariola Wojciechowska, Dariusz Kwiatkowski, Mariusz Hyrchel

Wpływ obróbki cieplnej na wytrzymałość zmęczeniową i strukturę kompozytu POM z włóknem szklanym

422

Gabriela Wróbel, Krzysztof Bortel, Błażej Chmielnicki

Wybrane właściwości mieszanin recyklatów PE-HD/PLA/oksodegradowalny PE

426

Gabriel Wróbel, Małgorzata Szymiczek, Maciej Rojek

Identyfikacja diagnostyczno-symulacyjnego modelu rurowych powłok poliestrowo-szklanych, poddanych procesowi starzenia i zmęczenia

432

Katarzyna Mazik, Przemysław Postawa, Mariola Wojciechowska

Badanie wpływu wybranych substancji chemicznych na odporność tworzyw polimerowych. Część 2.

440

Kamil Żelazek

Metody wytwarzania zbiorników paliwowych z tworzyw polimerowych

446

Prof. dr hab. inż. Robert Sikora

Droga naukowa i zawodowa

453

 

Numer 4/13 PDF

Spis treści Nr 5 Wrzesień - Październik

Autor

Tytuł

Strona

Agnieszka Abramowicz, Regina Jeziórska, Marta Zielecka, Maria Obłój-Muzaj

Modyfikacja odpadów nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

459

Jolanta Biegańska, Marcin Landrat, Waldemar Ścierski, Jan Matyga

Możliwości termicznego zagospodarowania odpadowych elastomerów poliuretanowych

464

A. K. Łędzki, K. Gorący, D. Stańkowska-Walczak, M. Urbaniak

Możliwości rozdzielenia i utylizacji hybrydowych materiałów warstwowych

468

A. K. Błędzki, A. Jaszkiewicz, A. A. Mamun, A. Meljon, P. Franciszczak

Biokompozyty PLA wzmacniane naturalnymi włóknami krótkimi oraz mikrowłóknami z łusek zbożowych

471

Sławomir Borsiak, Dominik Paukszta

Recykling materiałowy mieszaniny polipropylenu z polistyrenem

474

Błażej Chmielnicki, Sebastian Jurczyk

Kompozyty WPC jako alternatywa dla wytworów z drewna

477

Dorota Czarnecka-Komorowska

Recykling niskoudarowego polistyrenu (GPPS) : struktura, właściwości

485

Piotr Franciszczak, Agata Szmergalska, Andrzej Łędzki

Biochemicznie modyfikowane mikrowłókna z łusek zbożowych do zastosowania w biokompozytach PP

490

Elżbieta Getner, Ryszard Steller, Ewelina Kuśnierz, Natalia Winciorek

Właściwości mieszanin poli(kwasu mlekowego) ze skrobią

494

Mariola Jastrzębska, Wojciech Jurczak

Zastosowanie odpadów poliestrowo-szklanych do zaprawy poliestrowej

499

Bogusław Królikowski, Zbigniew Frąszczak

Próba oceny mieszalności tworzyw polimerowych przetwarzanych różnymi metodami za pomocą współczynnika λ

502

Marek Macko, Józef Flizikowski, Adam Mroziński, Jacek Kuś

Recykling sztucznych nawierzchni sportowych

207

Rafał Malinowski, Tomasz Żuk

Sieciowanie wybranych tworzyw biodegradowalnych

512

Anna Masek, Magdalena Lipinska, Marian Zaborski

Biodegradowalne kompozyty polimerowe z surowców odnawialnych

516

Paylina Mayer, Joanna Pach

Recykling samochodów wycofanych z eksploatacji w świetle prawa Unii Europejskiej

521

K. Mencel

Wpływ wodorotlenku magnezu na palność i wybrane właściwości polilaktydu

525

Zbigniew Mikołajczyk, Ryszard Kozłowski, Katarzyna Pieklak

Innowacyjne technologie geotekstyliów oparte na surowcach naturalnych pozyskiwanych w recyklingu

529

Joanna Pach, Paulina Mayer

Zagadnienia prawno-organizacyjne związane z zagospodarowaniem odpadów polimerowych w Polsce

536

Joanna Rokicka, Ryszard Ukielski

Synteza oraz właściwości termiczne i mechaniczne multiblokowych terpoli(estro-b-alifato-b-amidów) otrzymanych z udziałem surowców odnawialnych

540

Zenon Tartakowski, Justyna Lewandowska-Kosyl, Mateusz Kosyl

Właściwości przetwórcze recyklatowych kompozytów polimerowych z napełniaczem grafitowym

545

Zenon Tartakowski, Justyna Lewandowska-Kosyl, Mateusz Kosyl

Modyfikacja recyklatu z folii poliamidowo-polietylenowej trawą morską

549

Magdalena Urbaniak, Andrzej K. Łędzki

Biokompozyty epoksydowe wzmacniane mikrowłóknami z odpadów zbożowych

554

Ryszard Wasilewski, Janusz Lasek, Marcin Kopczyński, Piotr Hrycko

Badania energetyczno-emisyjne spalania objętościowego mikrowosku polietylenowego

558

Anna Wojtala, Marcin Romanowski, Anna Pietruszka

Wybrane właściwości produktów polikondensacji gliceryny technicznej pochodzącej z produkcji biodiesla

565

 

Numer 5/13 PDF

Spis treści Nr 6 Listopad – Grudzień

Autor

Tytuł

Strona

Krzysztof Bortel, Błażej Chmielnicki, Henryk Tomanek

Porównanie odporności abrazyjnej rurociągów z PE i stali

576

Monika Chomiak, Józef Stabik

Wpływ cząstek węgla kamiennego na twardość i ścieralność polimerowych materiałów gradientowych

582

Sebastian Jurczyk

Badania sztywności przy zginaniu metodą Handle-O-Meter wybranych folii opakowaniowych

592

G. V. Kozlov, K.S. Dibirova, G.M. Magomedov, E. Klodzinska, G. E. Zaikov

The reinforcement mechanism of nanocomposites polyethylene/organoclay on a suprasegmental level

597

Piotr Krysiak, Piotr Kotowski, Jerzy Kaleta

Stanowisko do badań pierścieniowych struktur kompozytowych : projekt, wykonanie, walidacja

601

Joanna Lenża, Henryk Rydarowski

Właściwości cieplne, mechaniczne i elektryczne polietylenu napełnionego sadzą oraz wodorotlenkiem magnezu

607

S. M. Lomakin, P. A. Sakharov, G. E. Zaikov

Eco-Flame Retardants : kinetics and mechanism of combustion

617

G. M. Magomedov, K. S. Dibirova, G. V. Kozlov, S. Kubica, G. E. Zaikov

Semicrystalline polymers as natural hybrid nanocomposites : reinforcement degree

625

Iwona Niewiadomska, Michał Frydrysiak

Up-cyklingowe przędze z włókien odpadkowych o właściwościach elektroprzewodzących

630

Marcin Pasich, Marek Matlengiewicz

Synteza, badania NMR i DSC kopolimeru metakrylanu metylu z akrylanem n-propylu

636

Józef Stabik, Grzegorz Florek

Nowa metoda wytwarzania precyzyjnych podstaw pod prowadnice liniowe z wykorzystaniem kompozytów o osnowie epoksydowej

647

Katarzyna Suchoń, Krzysztof Bortel

Kompozyty polimeru siarki : skuteczna metoda recyklingu materiałów odpadowych

653

Łukasz Wierzbicki, Agnieszka Mucha

Wpływ stopu Lipowitz’a na twardość żywicy epoksydowej

660

N. V. Ulitin, A. V. Oparkin, R. YA. Deberdeev, E. B. Shirokih, S. Kubica, E. Klodzinska, G. E. Zaikov

Features of Macromolecule Formation by RAFT-Polymerization of Styrene in the Presence of Trithiocarbonates

666

 

Numer 6/13 PDF

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: