Łukasiewicz

1

2

3

4

5

6

7

8

9 PRZETWÓRSTWO TWORZYW
Czasopismo naukowo-techniczne
Ukazuje się od 1994 r.
 
Redaguje zespół:
Redaktor naczelny: dr inż. Błażej Chmielnicki
Redaktor ds. językowych (język polski):
Redaktor ds. językowych (język angielski): Willem Lowne- Hughes
Kolportaż: Ilona Żmijowska

Rada Programowa:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga – Uniwersytet Śląski


Członkowie:


Dr hab. inż. Marek Bieliński, prof. – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Dr Krzysztof Bortel - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Prof. dr hab. inż. Michael Bratychak – Lviv Polytechnic National University
Prof. dr inż. Igor Čatić- University of Zagreb Croatia/ Chorwacja
Prof. dr hab. inż. József Gál- University of Szeged
Prof. inż. Frantisek František Greškovic- Technical University of Kosice
Dr  inż. Przemysław Hruszka - Wavin Metalplast - Buk, Sp. z o.o.
Mgr inż. Janusz Jastrzębski – Basell Orlen Polyolefins, Płock
Simone Maccagnan- Gimac Castronno
Prof. dr hab. inż. António Torres Marques- Universidade do Porto
Prof. dr inż. António J. Pontes- University of Minho
Prof. dr hab. inż. Janusz W. Sikora – Politechnika Lubelska
Thomas Simoner- HOBAS Austria
Dr inż. Joachim Stasiek – Toruń
Prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński – Politechnika Poznańska
Prof. dr inż. Oleg V. Stoyanov - Kazan State Technological University
Prof. dr inż. Oleg Volodimirovič Suberlâk - Lviv Polytechnic National University
Prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel- Politechnika Śląska
Prof. dr inż. Gennady Zaikov - N.M. Emanuel Institute of Biochemical Physics Russian Academy of Sciences
Prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo impibsmall