Łukasiewicz

1

2

3

4

5

6

7

8

9Czasopismo „Przetwórstwo Tworzyw” jest czasopismem naukowo-technicznym adresowanym do specjalistów szeroko rozumianej dziedziny wiedzy technicznej– przetwórstwa tworzyw polimerowych, zwłaszcza specjalistów z przemysłu. Czasopismo ukazuje się od 1994 r. Czasopismo publikuje artykuły recenzowane przez wybitnych specjalistów. Lista recenzentów publikowana jest w pierwszym numerze każdego rocznika czasopisma.
 „Przetwórstwo Tworzyw” jest obecnie kwartalnikiem, rozprowadzane jest wyłącznie w kolportażu.

Każdy  numer zawiera m.in. artykuły merytoryczne, informacje o wybranych konferencjach, sympozjach, targach itp.

Numer ISSN 1429-0472

Liczba punktów MNiSW czasopisma: 7

Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach naukowych: Index Copernicus, Polskia Bibliografia Naukowa i BazTech.

 

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo impibsmall