1

2

3

4

5

6

7

8

9Czasopismo „Przetwórstwo Tworzyw” jest czasopismem naukowo-technicznym adresowanym do specjalistów szeroko rozumianej dziedziny wiedzy technicznej– przetwórstwa tworzyw polimerowych, zwłaszcza specjalistów z przemysłu. Czasopismo ukazuje się od 1994 r. Czasopismo publikuje artykuły recenzowane przez wybitnych specjalistów. Lista recenzentów publikowana jest w pierwszym numerze każdego rocznika czasopisma.
 „Przetwórstwo Tworzyw” jest dwumiesięcznikiem, rozprowadzane jest wyłącznie w kolportażu, nakład 200 egz.

Każdy  numer zawiera m.in. artykuły merytoryczne, krótkie informacje z dziedziny przetwórstwa pochodzące głównie z zagranicznej prasy fachowej, informacje o wybranych konferencjach, sympozjach, targach itp.

Każdy    numer zawiera wkładkę- dodatek „Informacje Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu” a w nim m.in. komunikat normalizacyjny tj. najnowsze normy i inne informacje normalizacyjne z zakresu wyrobów z tworzyw oraz rur z tworzyw.

 

Numer ISSN 1429-0472

Konferencje

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo impibsmall