1

2

3

4

5

6

7

8

9 4 okladka-szare

REKLAMA:
Ogłoszenia czarno-białe:

IV strona okładki
II i III strona okładki
1 strona wewnątrz numeru
1/2 strony wewnątrz numeru

1400 PLN + VAT
1200 PLN + VAT
1000 PLN + VAT
600 PLN + VAT

Ogłoszenia kolorowe:

do 4 kolorów
pełny kolor, fotografie

jw. + 50%
jw. + 100%

PRENUMERATA:
Koszt prenumeraty na rok 2016 wynosi:

prenumerata roczna
prenumerata półroczna

270,00 PLN + 5% VAT
135,00 PLN + 5% VAT

 

 MC900442132

Zamówienie na prenumeratę

Konferencje

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo impibsmall