SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW w TORUNIU
ODDZIAŁ FARB I TWORZYW w GLIWICACH


zaprasza do zaprezentowania swoich osiągnięć na XIII Międzynarodowej KonferencjiADVANCES IN PLASTICS TECHNOLOGY                                     apt 2019
(Postępy w Technologii Tworzyw Polimerowych),
która odbędzie się w dniach 29-31 października 2019 r.

W tym roku po raz pierwszy Konferencja odbędzie się
w Hotelu Gorczowski**** w Chorzowie
ul. Stefana Batorego 35,

Zaproszenie

Invitation

Konferencje międzynarodowe

Oddział Farb i Tworzyw Instytutu IMPiB jest organizatorem cyklicznych, międzynarodowych konferencji branży farb oraz tworzyw polimerowych, których głównym celem jest transfer najnowszych osiągnięć w dziedzinie farb i lakierów oraz tworzyw do Polski, czyniąc z niej centrum informacji z tej dziedziny dla Europy Środkowej i Wschodniej.

Konferencje, pod nazwą Advances in Plastics Technology - APT oraz Advances in Coatings Technology - ACT, organizowane są od roku 1995, naprzemiennie, co drugi rok dla branży tworzyw i farb.

Referaty prezentowane są przez przedstawicieli wiodących ośrodków przemysłowych i naukowo-badawczych z zakresu farb i tworzyw. Konferencje prowadzone są w języku angielskim i polskim z symultanicznym tłumaczeniem całego ich przebiegu.

Cykliczne międzynarodowe konferencje należą do największych spotkań naukowo-technicznych branży farb i lakierów oraz przetwórstwa tworzyw organizowanych w Europie Środkowowschodniej z dużym udziałem uczestników z zagranicy.

Czas trwania konferencji wynosi 3 dni, a program ich obejmuje od 40 do 60 referatów, z których ok. 80 % stanowią referaty z zagranicy.

Zazwyczaj w konferencjach bierze udział ponad 100 uczestników, przy czym ponad 40 % stanowią goście z zagranicy, reprezentujący zazwyczaj kilkanaście państw, głównie europejskich.

Ilość instytucji biorących udział w konferencjach wynosi od 90 – 100, przy czym na ogół ponad 70 % jednostek organizacyjnych to zakłady przemysłowe, a ok. 15 –20 % stanowią instytucje naukowo- badawcze i wyższe uczelnie. Udział instytucji zagranicznych reprezentowanych na konferencjach wynosi zazwyczaj 50 – 60 %.

W konferencjach biorą udział przedstawiciele polskich przedsiębiorstw działających w branży farb i tworzyw oraz wiele ważnych ośrodków z zagranicy.

Kontakt:

mgr inż. Anna Pająk

tel.: +48 32 231 90 41 do 42; +48 32 231 90 43
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: