1

2

3

4

5

6

7

8

9


 • Rynek Chemiczny 2008, 1, VIII-X, Kortylewska K. „Chemiczna impregnacja drewna"
 • Ochrona przed Korozją 2008, 3, 80-87, Zubielewicz M., Królikowska A. „Wpływ okresu przemalowywania powłok epoksydowych na adhezję powłok nawierzchniowych i właściwości ochronne całego systemu powłokowego"
 • Ochrona przed Korozją 2008, 4-5, 116-119, Zubielewicz M. „Właściwości antykorozyjne powłok zawierających nanocząsteczki węglika krzemu"
 • Kompozyty 2008, 4, 414-418, Kurzeja L., Gibas E., Kubica S. „Polipropylen z proszkowym napełniaczem węglowym-szungitem"
 • Farby i Lakiery 2008, 3, 19-24, Langer E. „Parametry rozpuszczalności - teoria i metody ich wyznaczania"

 

 • Ochrona przed korozją 2008, 6, 253-258, Kuczyńska H., Płaczkiewicz K. „Zabezpieczenie  termoizolacyjnych pianek poliuretanowych przed działaniem warunków atmosferycznych"
 • Przetwórstwo Tworzyw 2008, 2, 39-44, Piekarska E. „Rury z polietylenu- niezawodność funkcjonowania w wodociągach, sieciach paliw gazowych i kanalizacji"
 • Przetwórstwo Tworzyw 2008, 2, 45-50, Pająk A. „VII Międzynarodowa Konferencja Advances in Plastics Technology- APT'07" (Postępy w Technologii Tworzyw Polimerowych)
 • Polymer Bulletin 2008, 60, 555-567, Szeluga U., Kurzeja Lidia, Galina H. „Curing of epoxy/ novolac system modified with reactive liquid rubber and carbon filler"
 • Polymer Testing 2008, 28, 420-427, Żenkiewicz M., Kurcok M. "Effects of compatibilizers and electron radiation on thermo mechanical properties Consisting of five recycled polymers"
 • Polimery 2008, 6, 465-470, Łobuzek S., Nowak B., Pająk J., Rymarz G. „Aktywność zewnątrz komórkowej depolimerazy wydzielanej przez szczep Glocladium solani w toku degradacji poliestru „Bionolle ®"
 • Rynek Chemiczny 2008, 2, XLII-XLIV, Rymarz G. „Starzenie tworzyw sztucznych"
 • Polimery 2008, 6, 425-504, Grabiec E., Schab-balcerzak E., Czaja M., Bodył S., Grobelny Ł., Kurcok M. „Nowe aromatyczne poliamidoimidy - synteza oraz właściwości termiczne i fotoluminescencyjne"
 • Farby i Lakiery 2008, 2, 36-40, Kuczyńska H. „Rynek farb i lakierów w Polsce na tle rynku światowego"

Konferencje

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo impibsmall