1

2

3

4

5

6

7

8

9


 • Przemysł Chemiczny; 2007, 1, 29-32, M. Kiedik, E. Grzywa, A. Chruściel; „Nowa energooszczędna technologia otrzymywania BISFENOLU A";
 • Przemysł Chemiczny; M. Zubielewicz, E. Kamińska-Tarnawska; „Wpływ domieszek mineralnych charakterystyki granulometrycznej naturalnych wypełniaczy węglanowych na właściwości reologiczne i optyczne wodnych układów lakierowych"; 2007, 3, 213-219
 • Polimery; M. Żenkiewicz, M. Kurcok; „Wpływ promieniowania elektronowego natemperaturę piku topnienia mieszanki polimerowej"; 2007, 7-8, 591-594
 • Farby i Lakiery" 2007, 1, 37-41, Kamińska - Bach G. „Praktyczne aspekty oznaczania zawartości lotnych związków organicznych"
 • Pitture e Vernici 2007, 1, 35, Pająk A. „Advances In Coatings Technology ACT'06 Warsaw, Poland"

 

 • Farby i Lakiery 2007, 2, 36-42, Kuczyńska H. „Wpływ strącanej krzemionki na właściwości farb do wewnętrznego malowania"
 • Ochrona przed Korozją 2007, 2, 53-54, Pająk A. „VII Międzynarodowa Konferencja" Advances in Coatings Technology - ACT' 06 ( Postępy w technologii farb i lakierów)"
 • Chemik 2007, 3, 186-193, Zubielewicz M., Kamińska- Tarnawska E. „Prawodawstwo w zakresie oddziaływania farb na środowisko"
 • Pitture e Vernici- European Coatings 2007, 3, 7-14, Zubielewicz M., Kamińska- Tarnawska E. „Optimization of latex paint formulations with carbnate extenders"
 • Przetwórstwo Tworzyw 2007, 2, 47-49, Bodzek M., Gajlewicz I. "Rynek materiałów polimerowych 2006"
 • Chemik 2007, 7-8, 400-402, Bodzek M., Gajlewicz I. „Skrobia składnikiem nowych materiałów biodegradowalnych
 • Farby i Lakiery 2007, 4, 30-34, Kamińska-Bach G. „Nowe kryteria techniczne oceny na znak ekologiczny „E"
 • Chemik 2007, 9, 430-434, Nowicka Nowak M. „Powłokowe systemy ognioochronne"
 • Przetwórstwo Tworzyw 2007, 4, 110-115, Kamińska- Bach G. „Ocena możliwości oznaczania migracji 1- dycenu i 1- dodecenu z tworzyw sztucznych za pomocą chromatografii gazowej"
 • Polimery 2007, 7-8, 591-594, Żenkiewicz M., Kurcok M. „Wpływ promieniowania elektronowego na temperaturę piku topnienia mieszanki polimerowej.
 • Farby i Lakiery 2007, 5, 30-36, Kortylewska K. „Badanie wyrobów lakierowych i systemów powłokowych stosowanych na wewnętrzne ściany i na zewnętrzne mury"
 • Forum: okna - drzwi - fasady 2007, 10 (54), 46, Kortylewska Krystyna „W sprawie farb i lakierów"
 • Inżynieria Materiałowa 2007, 5, 863-866, Kozakiewicz J., Kuczyńska H., Jesionowski T., Nowakowski R., Sobczak J.W., Koncka-Foland A. „Zastosowanie nanocząsteczek o zaprojektowanej budowie jako modyfikatorów farb proszkowych"
 • Chemical Review 2007, 1, 33-35, Ślusarczyk A. „Srebro jako skuteczny środek o działaniu przeciw-drobnoustrojowym"
 • Farby i Lakiery 2007, 6, 35-41, Kulawski J., Langer E., Kuczyńska H. "Nowa farba do malowania sztywnych pianek poliuretanowych techniką " in- mould coating"

Konferencje

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo impibsmall