1

2

3

4

5

6

7

8

9


 • Central European Journal of Chemistry; 2006, 4, 604-619, E. Schab-Balcerzak, E. Grabiec, B. Jarząbek, Ł. Grobelny, M. Kurcok, Z. Mazurek; „Novel soluble aromatic poly(amideimide)s coating 9,9-diphenylfluorence moieties: characterization and optical properties"
 • Rynek Chemii Budowlanej - dodatek do Rynku Chemicznego nr 1/2006, XIII-XIV, Kuczyńska H. „Ekonomiczne formułowanie składu farb"
 • Ochrona przed Korozją 2006, 1, 2-8, Kubica S., Kuczyńska H., Ślusarczyk A., Fediuk W., Domańska-Pyśko A., Brzezicka E., „Otrzymywanie fug budowlanych odpornych na działanie drobnoustrojów"
 • Rynek Chemii Budowlanej - dodatek do Rynku Chemicznego 2006, 1, XVIII-XIX, Kortylewska K., „Jak wybrać najlepszą?"
 • Przetwórstwo Tworzyw 2006, 1, 20-30, Kubica S., Piekarska E., „Ważniejsze tendencje w krajowej produkcji wybranych wyrobów tworzywowych w odniesieniu do tworzyw tradycyjnych"

 

 • Przetwórstwo Tworzyw 2006, 1, II-VI, Pająk A., „VI Międzynarodowa Konferencja „Advances in Plastics Technology - APT `05, Postępy w Technologii Tworzyw Polimerowych"
 • Farby i Lakiery" 2006, 1, 30-37, Kuczyńska H., ,,Rozwój farb wodorozcieńczalnych - przyjaznych dla środowiska"
 • Chemik 2006, 4, 231-237, Kubica S., „Sposób wytwarzania nieautoklawizowanych betonów komórkowych modyfikowanych domieszkami polimerowymi"
 • Rynek Chemiczny 2006, 2, XV-XVI, Bortel K. „Nowa generacja poliolefin. Tworzywa metalocenowe"
 • Rynek Chemiczny 2006, 2, XVII-XIX, Rymarz G.„Nie tylko SAN i ABS. Kopolimery styrenu - właściwości i kierunki stosowania"
 • , Lakiernictwo Przemysłowe 2006, 2, 12-14, Kuczyńska H., Ślusarczyk A. „Farby specjalistyczne dla budownictwa o zwiększonej odporności na mikroorganizmy"
 • Chemik 2006, 4, 226-230, Bortel K., Piekarska E., Rymarz G. „Tworzywa  sztuczne w budownictwie"
 • Plastics Review 2006, 3, 18-23, Bortel K. „ Światowy przemysł tworzyw sztucznych w roku 2005"
 • Plastics Review 2006, 3, 10-16, Bortel K. " Polski przemysł tworzyw sztucznych Anno domini 2005"
 • Inżynieria Powierzchni 2006, 1, 15-21, Kotnarowska D., Kurcok M. "Zastosowanie badań termomechanicznych do oceny kinetyki starzenia powłok epoksydowych"
 • Farby i Lakiery 2006, 2, 24-29, Kuczyńska H. „Wodne dyspersje polimerowe jako spoiwa do nowoczesnych wyrobów lakierowych"
 • Rynek Chemiczny 2006, 5,.XVIII-XXII, Kamińska-Tarnawska E., Zubielewicz M.
 • „Podstawowe pigmenty stosowane w wyrobach chemii budowlanej"
 • Rynek tworzyw dodatek do Rynku Chemicznego 2006, 4, I..II - I .IV, Piekarska E. „Dążąc do perfekcji"
 • Rynek Tworzyw dodatek do Rynku Chemicznego 2006, X.XIV - X..XV, Rymarz G. „Tłoczywa poliestrowe SMC, DMC i BMC - półprodukty do wytwarzania materiałów kompozytowych"
 • Chemical Review 2006, 4, 58-62, Kuczyńska H. „Malowanie tworzyw sztucznych"
 • Ochrona przed Korozją 2006, 5, 155-159, Zubielewicz M., Kamińska-Tarnawska E. „Właściwości ochronne powłok antykorozyjnych - porównanie wyników badań terenowych i przyśpieszonych"
 • Farby i Lakiery 2006, 4, 15-20, Kortylewska K. „Metody badań systemów ociepleniowych do ścian"
 • Przetwórstwo Tworzyw /2006, 3, 84-89, Kamińska- Bach G., Kortylewska K. „Metody badań migracji globalnej z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi do płynów modelowych imitujących tłuszcze"
 • Przetwórstwo Tworzyw 2006, 3, 90-98, Łabużek S., Pająk J., Nowak B., Rymarz G., Talik E., „Methods of the investigation of polymers biodegradation"
 • Przetwórstwo Tworzyw 2006, 3, II-IV, Styś D. „Normalizacja i certyfikacja wyrobów w Instytucie Przetwórstwa Tworzyw sztucznych „Metalchem"
 • Przetwórstwo Tworzyw 2006, 4, 119-126, Kurcok M. „Wykorzystanie technik analizy termicznej w badaniach i doborze warunków przetwarzania tworzyw"
 • Przetwórstwo Tworzyw 2006, 4, 127-130, Ślusarczyk A. „ Elektroniczne usługi dla małych i średnich firm z branży tworzyw w zakresie technologii przetwórstwa, szkolenia i zarządzania - e- sesje"
 • Recykling 2006, 9/69, 26-27, Rymarz G. „Odpady z tworzyw sztucznych przeznaczone do recyklingu. Wymagania jakościowe"
 • Opakowaniea 2006, 9, 28-31, Kamińska - Bach G., Kortylewska K. „Porównawcze wyniki badań migracji globalnej z folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych do płynów modelowych imitujących tłuszcze oraz do mediów badawczych w teście alternatywnym"
 • Lakiernictwo Przemysłowe 2006, 5, 10-12, Zubielewicz M. „Wady powłok wynikające z nakładania farb w niekorzystnych warunkach atmosferycznych"
 • Lakiernictwo przemysłowe 2006, 5, 6-9, Królikowska A., Bordziłowski J., Zubielewicz M., „Ekologiczne koncepcje zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów mostowych"
 • Warsztat blacharsko-lakierniczy 2006, 9, 60-62, Kuczyńska H. „Wodorozcieńczalne wyroby lakierowe - skład i porównanie z lakierami konwencjonalnymi"
 • Ochrona przed Korozją" 2006, 11, 354-358, Zubielewicz M. „Kierunki rozwoju lakierowych powłok antykorozyjnych"
 • Plastics Review 2006, 11, 36-46, Bortel K. „Środki pomocnicze w przetwórstwie tworzyw sztucznych"
 • Okna - drzwi - bramy 2006, 11, 12-13, Kortylewska K. „Ochrona drewna"
 • Rynek Chemiczny - Rynek Chemii Budowlanej 2006, 11, XVII-XIX, Zubielewicz M.„Ochrona środowiska w UE a rynek farb dekoracyjnych"
 • Rynek Chemiczny 2006, 6, XX-XXIV, Rymarz G. „ Materiały do zadań o wysokich wymaganiach"
 • Lakiernictwo przemysłowe 2006, 6, 52-54, Królikowska A., Bardziłowski J., Zubielewicz M. „Ekologiczne koncepcje zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów mostowych" (2)
 • 36.  Przetwórstwo Tworzyw 2006, 6, 182-187, Piekarska E., Rymarz G. „Modyfikacja PVC kauczukami terma-plastycznymi dla otrzymania produktu o nowych właściwościach przetwórczych"
 • 37.  Polimery 2006, 11-12, 809-816, Szeluga U., Kurzeja Lidia, Galina H. „Modyfikacja kompozycji epoksydowo-nowolakowej reaktywnymi kauczukami oraz napełniaczem węglowym"
 • 38.  Przetwórstwo Tworzyw 2006, 6, 188-192, Bodzek M., Gajlewicz I. „Materiały opakowaniowe do zabezpieczania ładunków - taśmy"
 • 39.  Przetwórstwo Tworzyw 2006, 5, 158-161, Bodzek M. „Materiały biodegradowalne stosowane w przemyśle opakowaniowym"
 • 40.  Ważenie Dozowanie Pakowanie 2006, 4, 50-51, Bodzek M., Gajlewicz I. „Taśmy spinające ładunki"
 • 41.  Chemical Review 2006, 3, 44-47, Nowicka-Nowak M. „Powłoki ochronne"
 • 42.  .Opakowanie 2006, 6, 16-19, Rymarz G. „Tworzywa sztuczne stosowane w opakowaniach"
 • 43.  Opakowanie 2006, 6, 10-14, Bortel K. „Opakowania z tworzyw sztucznych „
 • 44.  Rynek tworzyw dodatek do Ryneku Chemicznego 2006, 12, XXIV-XXVI, Bortel K. „Aby uzyskać określone właściwości wyrobu"
 • 45.  Rynek tworzyw dodatek do Ryneku Chemicznego 2006, 12, XXXVI-XXXVIII, Piekarska E. „Tworzywa w motoryzacji"

Konferencje

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo impibsmall