1

2

3

4

5

6

7

8

9


 •  Progress in Organic Coatings; 2005, 53, 276-285, M. Zubielewicz, E. Kamińska-Tarnawska; „Protective properties of organic phosphate- pigmented coatings on phosphate steed substrates";.
 • Przemysł Chemiczny; 2005, 50, 2, 117-122, S. Kubica; „Sposób odzysku żywicy fenolowo-formaldehydowej F 110 z odpadowych ługów powstających przy produkcji karnitów";
 • Przemysł Chemiczny; 2005, 50, 3, 151-155, M. Zubielewicz, E. Kamińska-Tarnawska; „Wpływ farb na czystość powietrza atmosferycznego. Lotne substancje organiczne (VOC). Legislacja i oznaczanie";
 • Przemysł Chemiczny; 2005, 50, 8, 586-590, H. Kuczyńska E. Kamińska-Tarnawska; „Krzemionka Farbasil - funkcyjny wypełniacz do dyspersyjnych farb dla budownictwa";
 • Chemical Review, 2005, 1(11), 36-46, Kamińska - Tarnawska E., Zubielewicz M.„Mineralne wypełniacze przemysłowe",

 

 • Ochrona przed Korozją 2005, 1, 20-24, Kuczyńska H., Ślusarczyk A., Kubica S., Fediuk W., Brzezicka E. „Otrzymywanie farb odpornych na działanie mikroorganizmów"
 • Lakiernictwo przemysłowe 2005, 7(33), 30-31, Nowak W. „Sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych - oznaczenie znakiem budowlanym"
 • Podłogi i ściany 2005, 203, 59-61, Kuczyńska H., Ślusarczyk A. „Farby dyspersyjne kontra wilgoć"
 • Farby i Lakiery nr 2005, 1, 28-37, Pająk A., „VI Międzynarodowa Konferncja „Advances in Coatings Technology - ACT 04"
 • Ochrona przed Korozją 2005, 2, 55-56, Pająk A. „ VI Międzynarodowa  Konferencja „Advances in Coatings Technology - ACT 04"
 • Farby i Lakiery 2005, 2, 3-5, Ślusarczyk A., „System REACH"
 • Farby i Lakiery 2005, 2, 6-11, Kortylewska K., „Badanie odporności powłok farb dyspersyjnych na szorowanie na mokro"
 • Farby i Lakiery 2005, 2, 35-37, Styś D., „ Biuro Normalizacji i certyfikacji Wyrobów - Jednostka z tradycjami"
 • Chemical Review 2005, 4, 43-64, Kamińska Tarnawska E., Zubielewicz M., „Pigmenty"
 • Przetwórstwo Tworzyw 2005, 3(11), 86-90, Piekarska E., "Badanie wybranych właściwości nieplastyfikowanych mieszanek poli - (chlorowinylowych) zawierających oleje naftenowe"
 • Ochrona przed Korozją 2005, 5, 151-154, Kubica S., „Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach IPTS „Metalchem„ w Toruniu, działalność badawczo-usługowa ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń antykorozyjnych"
 • Ważenie, dozowanie, pakowanie 2005, 2, 18-10, Rymarz G., „Kierunki rozwoju materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych"
 • Plastics Review 2005, 6, 34-38, Piekarska E., „Rury z polietylenu - niezawodność funkcjonowania"
 • Przetwórstwo Tworzyw 2005, 3(11), II-IV, Styś D., "Normalizacja I certyfikacja wyrobów w Instytucie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem"
 • Ważenie Dozowanie Pakowanie, 2005, 3( 19) rok V s., 22-23, Bodzek M. „Opakowania z tworzyw biodegradowalnych"
 • Tworzywa Sztuczne i Chemia /2005, 4, 27-31, Rymarz G., „Kierunki rozwoju opakowań produktów spożywczych"
 • Chemical Review /2005, 7-8, 54-5, 5Zubielewicz M., Kamińska _ Tarnawska E., „Nowa dyrektywa dotycząca lotnych związków organicznych w farbach"
 • Pitture e Vernici 2005, 16, vol. 81, 5-14,
 • Kuczyńska H., Ślusarczyk A., Kubica S., Fediuk W., Brzezickla E. F., "Study on coatings with antimicrobial properties"
 • Lakiernik 2005, 3, 13-18, Kuczyńska H., „Wodorozcieńczalne wyroby lakierowe - skład i porównanie z lakierami konwencjalnymi"
 • Farby i Lakiery 2005, 5, 22-31, Kamińska - Tarnawska E., Zubielewicz M., „Metody wyznaczania krytycznego stężenia objętościowego pigmentów (KSOP) i zasady formułowania farb w relacji do KSOP"
 • Przetwórstwo Tworzyw 2005, 5(11), 149-156, Królikowski B., Rymarz G., Dzwionkowski J., „Dobór tworzyw polimerowych w zależności od wymagań użytkowych folii"
 • Tworzywa Sztuczne i Chemia 2005, 6(25), 16-19, Kuczyńska H., Ślusarczyk A., „Farby dyspersyjne do ochrony ścian przed działaniem mikroorganizmów"
 • Rynek Chemiczny- Rynek Chemii Budowlanej 2005, 11, XVII, Kubica S., Kuczyńska H., Ślusarczyk A. „Fugi budowlane o właściwościach biobójczych i bakteriobójczych"
 • Ochrona przed Korozją 2005, 5, 156-159, Kuczyńska H., „Badania silanowych promotorów adhezji w wodorozcieńczalnych farbach epoksydowych"
 • Farby i Lakiery 2005, 6, 30-40, Kubica S., Toczko G., „Tendencje w krajowej produkcji wodorozpuszczalnych i wodo-rozcieńczalnych wyrobów lakierowych oraz [proekologiczne działania legislacyjne promujące ich stosowanie"
 • Chemical Review 2005, 11(21), 16-29, Kuczyńska H., „Nowoczesne farby do ochronno dekoracyjnego malowania konstrukcji stalowych"
 • Rynek Chemii Budowlanej 2005, 11,. X-XI, Kortylewska K., „Elegancka i trwała elewacja"
 • Materiały Budowlane 2005, 12, 20-23 i 58, Kubica S. „Wpływ domieszek polimerowych na właściwości nieautoklawizowanych betonów komórkowych typu FPC"
 • Rynek Chemiczny 2005, 12, XXVII-XXIX, Piekarska E.,  „Poli( chlorek winylu) w budownictwie"
 • Plastics Review 2005, 3, 29-36, Bortel K. „Światowy przemysł tworzyw sztucznych anno domini` 2004",
 • Plastics Review 2005, 3, 37-42, Bortel K., "Polski przemysł tworzyw sztucznych 2004",
 • Rynek Chemiczny 2005, 4, 34-37, Bortel K., „Modyfikacja udarności poli(chlorku winylu)"
 • Rynek Tworzyw dodatek do Rynku Chemicznego 2005, 2, XXII-XXIV, Bortel K., „Jak powstaje pianka"
 • Tworzywa 2005, 3, 23-25, Bortel K., „Inwestycje zagraniczne"
 • Plastics Review 2005, 5, 43-49, Bortel K., „Przyszłość należy do HDPE"
 • Plastics Review 2005, 5, 36-42, Bortel K." Rekordowy popyt i cena"
 • Rynek Tworzyw 2006, 4, LII-LIV, Piekarska E. „Dążąc do perfekcji"
 • Rynek Tworzyw 2006, 4, XXIV-XXVI, Rymarz G., „Półprodukty do wytwarzania materiałów kompozytowych"

Konferencje

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo impibsmall