Łukasiewicz

1

2

3

4

5

6

7

8

9Projekty badawcze realizowane w naszym Oddziale:

 • Projekt Celowy nr ROW-218-2003 - Opracowanie technologii wytwarzania budowlanych materiałów wykończeniowych do zastosowań wewnętrznych o właściwościach biobójczych i ich wdrożenie do produkcji, kierownik projektu, wynagrodzenie w ramach umowy o pracę, termin zakończenia: 2005r.
 • Projekt Celowy nr 6 T082003C/06118 - Opracowanie antystatycznej farby do malowania materacy chirurgicznych z integralnej pianki poliuretanowej i jej wdrożenie do stosowania, wykonawca projektu, kierownik projektu, termin zakończenia: 2005r.
 • Projekt badawczo-wdrożeniowy finansowany przez WFOŚiGW - Opracowanie wodorozcieńczalnego systemu wyrobów lakierowych do zabezpieczania płyt azbestowo-cementowych w budownictwie przed emisją włókien azbestowych, zakończony 2005r.
 • Projekt Badawczy nr 4T09B 026 24 - Algorytmizacja właściwości reologicznych
  i optycznych wodnych układów powłokotwórczych w zależności od morfologii ziaren i składu chemicznego mineralnych wypełniaczy węglanowych, w celu prognozowania właściwości użytkowych powłok dekoracyjnych, termin zakończenia projektu - 2005 r.
 • Projekt celowy nr ROW-531-2004 - Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych farb o minimalnej zawartości VOC, spełniających wymogi higieniczne, przeznaczonych do nanoszenia metoda sitodruku na tkaninach wiskozowych powlekanych wodna dyspersją akrylową i ich wdrożenie do produkcji, kierownik projektu, termin zakończenia: 2005 r.
 • Projekt badawczy  nr 0 T00C 021 29  Hybrydowe kompozyty polimerowe z ciętym włóknem węglowym praz proszkami metalowymi i węglowymi do wytwarzania elementów sprzętu uzbrojenia - termin zakończenia: 2007 r.
 • Projekt badawczy - Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych - współpraca z GIG w Katowicach, termin zakończenia: 2008 r.
 • Projekt badawczy specjalny nr Rosja/79/2006 - Nowe wielofunkcyjne samorozwarstwiające się organiczne powłoki ochronne, aktualnie realizowany
 • Projekt celowy nr ROW-II-234/2007 - Opracowanie technologii wytwarzania farb wodorozcieńczalnych do ochronno-dekoracyjnego malowania izolacyjnych pianek poliuretanowych i uruchomienie ich produkcji, aktualnie realizowany
 • Projekt badawczy rozwojowy nr R05 00702 - Badanie i opracowanie energooszczędnego procesu otrzymywania bis-fenolu A o wysokiej czystości, termin zakończenia 2009 r.
 • Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MNiSW-5/3/2006 - Gospodarka i rozwój technicznego wykorzystania odpadów z tworzyw polimerowych w Polsce. Termin zakończenia 2010r.
 • Projekt badawczy specjalny - Nowe kompozycje pigmentowe o małej pochłanialności promieniowania słonecznego przeznaczone do wyrobów lakierowych stosowanych głównie do malowania dachów i elewacji budynków.Termin zakończenia 2010r.
 • Projekt badawczy promotorski - Badanie wzajemnej kompatybilności wybranych żywic lakierniczych i jej wpływu na właściwości organicznych systemów powłokowych.Termin zakończenia 2011r.

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo impibsmall