Konferencje te organizowane są w cyklu dwuletnim od roku 1995 i są ważnym wydarzeniem na terenie naszego kraju, które na stałe weszło do kalendarza spotkań naukowo-technicznych, poświęconych najnowszym zagadnieniom i osiągnięciom z zakresu farb i lakierów.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie nowych technologii otrzymywania powłok ochronnych, bardziej przyjaznych dla środowiska, jak również stworzenie płaszczyzny współpracy między Europą Wschodnią, Środkową i Zachodnią w dziedzinie rozwoju farb i lakierów oraz pomiędzy nauką i przemysłem.

Komitet Organizacyjny Konferencji „Advances in Coatings TechnologyACT '21” zaprasza prelegentów ze znaczących laboratoriów i przedsiębiorstw, reprezentujących producentów surowców do farb, wytwórców farb oraz aparatury do ich produkcji, jak również przedstawicieli środowisk akademickich i badawczo-rozwojowych.

W latach ubiegłych obserwowano zrównoważoną ilość wystąpień pochodzących z wiodących firm działających w branży farb i lakierów oraz ośrodków akademickich i naukowo-badawczych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Advances in Coatings TechnologyACT '21”
i zaprezentowania swoich prac w postaci referatów lub plakatów w obszarze tematycznym obejmującym:

 • Nowości w zakresie bazy surowcowej dla wyrobów lakierowych:
  - żywice oraz ich syntezę (nowe polimery, organiczno-nieorganiczne systemy hybrydowe, biopolimery, „inteligentne” polimery),
  - nowe pigmenty oraz aspekty związane z kolorystyką (pigmenty antykorozyjne, funkcjonalne, o wysokich parametrach jakościowych),
  - wypełniacze (w tym funkcjonalne),
  - nowe generacje środków pomocniczych i modyfikatorów (w tym biocydy),
  - rozpuszczalniki;
 • Nowoczesne i przyjazne środowisku technologie wytwarzania wyrobów lakierowych:
  - wodorozcieńczalne, high-solids, proszkowe, utwardzane radiacyjnie (UV/EB), funkcjonalne: przeciwporostowe i antykorozyjne, powłoki „inteligentne”: higieniczne, nanostrukturalne, samoczyszczące, anty-graffiti, biopowłoki, nanotechnologie;
 • Zastosowania
  - powłoki samochodowe, dekoracyjne, przemysłowe na metal i drewno, okrętowe, ochronne
  i antykorozyjne;
 • Techniki aplikacji wyrobów lakierowych
 • Analizę i badania wyrobów lakierowych oraz powłok
 • Aparaturę do produkcji wyrobów lakierowych, laboratoryjną oraz badawczo-pomiarową
 • Zagadnienia ekologiczne, uwarunkowania legislacyjne
 • Kierunki rozwojowe rynku

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: