szybka pozyczka

W dniu 29.11.2018 roku w gliwickim Oddziale Farb i Tworzyw Instytutu IMPiB odbyło się IV seminarium naukowo-techniczne pt.: "Działalność akredytowana oraz system zarządzania jakością w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników".

Mowę powitalną wygłosił Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowo-Badawczych, dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. nadzw. Wśród 25 uczestników niniejszego seminarium, zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Bipromet S.A. w Katowicach oraz IZOBLOK S.A. w Chorzowie. Ponadto obecni byli przedstawiciele toruńskiego Oddziału Przetwórstwa Materiałów Polimerowych i piastowskiego Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy Instytutu IMPiB.

Program seminarium został podzielony na cztery sesje: system zarządzania jakością w Instytucie IMPiB, akredytacja laboratoriów badawczych Instytutu IMPiB, akredytacja Jednostki Certyfikującej Wyroby Instytutu IMPiB oraz wybrane badania na potrzeby certyfikacji.

Siedmioro prelegentów przedstawiło następujące prezentacje:

  • "Zarządzanie Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10 (planowane w tym zakresie działania)";
  • "AB-163 - 20 lat akredytacji. Zakład Badawczo-Analityczny - dawniej i teraz";
  • "Nowelizacja ISO/IEC 17025 - wyzwanie dla akredytowanych laboratoriów Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników";
  • "Instytut IMPiB jako jednostka certyfikująca wyroby akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03";
  • "Badania bezpiecznych zamknięć opakowań i ich znacznie w zapobieganiu nieintencjonalnym zatruciom środkami chemii gospodarczej i farmaceutykami"

 

b c a

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: