szybka pozyczka

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW w TORUNIU
ODDZIAŁ FARB I TWORZYW w GLIWICACH

zaprasza do zaprezentowania swoich osiągnięć na XIII Międzynarodowej Konferencji

ADVANCES IN COATINGS TECHNOLOGYact18
(Postępy w Technologii Farb i Lakierów),
która odbędzie się w dniach 13-15 listopada 2018 r.

na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA, Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124

    Obrady Konferencji odbywać będą się w Sali Konferencyjnej Nr 1 na parterze

Zaproszenie

Invitation

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: